Art.nr. 666831

Epoxy ESD Color 3K

Topcoating ESD-systeem

Kleur:
speciale kleuren vanaf 150 kg | 6668
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,43 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 1850 mPa s

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 110 mPa s

Mengsel (3 comp)

Dichtheid (20 °C) 1,60 g/cm³

Uitgereageerd

Uitgereageerd

Buigtreksterkte 27,0 N/mm² *
Druksterkte 31,3 N/mm² *
Shore D na 28 dagen 65

* epoxymortel 1 : 3 met speciaal vulzand

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Vloeicoating voor ESD-zones

Eigenschappen

 • Afleidend / ESD-veilig
 • Volume geleidend in het systeem
 • Mechanisch belastbaar
 • Chemisch belastbaar
 • Mogelijkheid tot anti-slip
 • Vrij van vaste zouten en waterige zoutoplossingen
 • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
 • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

   De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

   Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

  • Voorbereidingen

   Voor het aanbrengen, zorg voor een gladde ondergrond door bv. een schraaplaag.

   Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

   In principe Epoxy Conductive conform het nieuwste technisch merkblad als geleidende laag aanbrengen.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 12°C max. 30°C
  • gietcoating/staand te verwerken
  • potlife 25 min
  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

 • Gereedschap / Reiniging
  • gietcoating/staand te verwerken
  • Spaan, getande spaan, menggereedschap.

  • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

   Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

   Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij opslaan
  • tegen vocht beschermen
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

 • Verbruik
  • Zie toepassingsvoorbeelden

 • Toepassingsvoorbeelden
  • Coating

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

   Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

   De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

   ca. 2,5 - 3,0 kg/m² mengsel

 • Algemene instructies
  • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

   Slecht dekkende kleuren niet gebruiken bij de zwarte geleidende laag.

   Voor het aanbrengen van de deklaag de functionaliteit van de geleidende laag en aansluitingen controleren en in een meetprotocol vastleggen.

   Lage luchtvochtigheid kan tot een hogere geleidingsweerstand leiden, ongelijkmatige respectievelijk grotere laagdiktes zelfs tot een niet geleidende coating leiden.

   Alvorens de ESD-waarden te controleren, verdient het aanbeveling de ESD-schoenen, de elektroden en ook de vloerbekleding met isopropanol of ethanol (95 %) te reinigen en te wachten tot dit verdampt is.

   Bij mogelijke constante waterbelasting en vochtophoping kunnen witte oppervlakteverkleuringen ontstaan. De technische eigenschappen van de coating worden hierdoor niet beïnvloed.

   Dunne laagdiktes en lagere temperaturen kunnen het aanzicht beïnvloeden.

   Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

   Hoge puntbelasting leidt tot sporen in het taaiharde coatingoppervlak.

   Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

   Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

   Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).