• Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
 • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100
  • Epoxy ST 100

  Art.nr. 116011

  Epoxy ST 100

  Transparante grondering en epoxyhars

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,12 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 870 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,03 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 200 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,10 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 600 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte ca. 10 N/mm² *
  Druksterkte ca. 40 N/mm² *

  Technische gegevens

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Grondering, hechtbrug, egalisatielaag
  • Het samenstellen van mortels met een hoge druksterkte, gietlagen
  • Basislaag voor instrooivloeren
  • Grondering voor het Remmers OS 8-systeem

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Goede indringing
  • Weekmakervrij, nonyl- en alkylfenolvrij
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Geschikt als grondering zonder af te strooien onder PU- en epoxycoatings
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Bij toepassing in het OS 8-Systeem moet de treksterkte van de ondergrond minstens 2,0 N/mm² bedragen. (kleinste waarde min. 1,5 N/mm²)

    Verslag over het gedrag bij negatieve vochtinwerking volgens DIN EN 13578 in het OS 8 systeem is beschikbaar.

    De ondergrond moet het evenwichtsvochtpercentage hebben bereikt en tijdens het gebruik beschermd zijn tegen vochtinwerking vanuit de ondergrond.

    Betonmax. 4 M-%

    Cementdekvloermax. 4 M-%

    Anhydriet max. 0,3 M-%

    Magnesiet2 - 4 M-%

    Bij anhydriet en magnesiet dekvloeren moet indringing van vocht uit aangrenzende bouwdelen of bodem absoluut worden uitgesloten.

    In het algemeen bij anhydriet en magnesietvloeren altijd dampdoorlatende systemen toepassen.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxymortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75 : comp. B 25
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 30°C
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +30°C.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/gietcoating staand te verwerken
   • Gladde spaan, getande spaan, rubberen vloertrekker, epoxyroller, prikroller, mengapparaat eventueel dwangmenger

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Impregnering / versteviging

    Het epoxyharsmengsel maximaal met 20% Remmers Verdunning V101 verdund aanbrengen tot verzadiging, bijv. met rubberen vloertrekker en vervolgens met een epoxyroller doorrollen.

    Indien noodzakelijk is een meerlagige toepassing toegestaan.

    ca. 0,30 - 0,50 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

   • Grondering

    Het epoxyharsmengsel wordt volledig zat op de ondergrond aangebracht en met daarvoor geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdeeld zodat de poriën in de ondergrond van het behandelde oppervlak volledig gevuld zijn.

    Indien noodzakelijk is een meerlagige toepassing toegestaan.

    ca. 0,30 - 0,50 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

   • Egalisatielaag

    Het 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal wordt met een spaan of rubberen vloertrekker verdeeld en met prikrol nagewerkt en doorgerold.

    per mm laagdikte: ca. 0,85 kg/m² bindmiddel en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Epoxymortel

    De tot 1 : 10 naar gewichtsdelen gevulde materialen worden met een spaan verdeeld en glad afgewerkt.

    per mm laagdikte: ca. 0,2 kg/m² bindmiddel en 2,0 kg/m² Selectmix 25

   • Basislaag voor instrooivloeren

    Het 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal wordt op de gegrondeerde ondergrond met een getande spaan of getande, rubberen vloertrekker verdeeld en met prikrol nagerold.

    De nog verse basislaag overvloedig en volvlaks instrooien met vuurgedroogd kwartszand.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    per mm laagdikte basislaag: ca. 0,85 kg/m² bindmiddel en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriënvullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Op basis van verschil in zuiging bij minerale ondergronden lijken geïmpregneerde vloeren vaak vlekkerig. Niet geschikt voor vloeren waar het aanzicht van belang is.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Voor OS 8-Systemen het betrokken proefrapport nalezen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.