• Glimmer GHL 3/0

  Art.nr. 674203

  Glimmer GHL 3/0

  Mineraal instrooimateriaal

  Variant
  6742 | Glimmer GHL 3/0
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Vorm plaatjesvormig
  Granulometrie tot ca. 3 mm
  Korreldichtheid 0,15 - 0,25 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Doelgerichte instrooiing voor Remmers vloercoatings

  Eigenschappen

  • Oppervlak structurerend
  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • Droog opgeslagen, onbeperkt.

  • Verbruik
   • Volgens toepassing

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Instrooimateriaal

    Voor een effectieve instrooiing gelijkmatig in de geschikte, nog verse Remmers coating strooien.

    Opmerking: bij AS/ESD systemen dekkingsgraad max. 20%.

    0,01 - 0,05 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Bij de verwerking van geleidende systemen maximum dekkingsgraad < 20%.

    Voor de inrichting, machines en aangrenzende delen beschermingsmaatregelen treffen.

    Bij het aanmaken een stofmasker dragen (zie veiligheidsblad).

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.