• Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
 • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color
  • Epoxy OS Color

  Art.nr. 698026

  Epoxy OS Color

  Gepigmenteerde gietvloer

  Kleur: Speciale kleuren vanaf 10 kg | 6980
  Kleur: Speciale kleuren vanaf 10 kg | 6980
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,6 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 3900 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 340 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1600 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte > 16 N/mm²
  Druksterkte > 46 N/mm²
  Shore D na 28 dagen > 78

  * Epoxyharsmortel 1 : 10 met Normzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Coating
  • Gevulde coating
  • Systeembestanddeel in het TÜV PROFICERT-product Interior gecertificeerd systeem (707106482-2)

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   • Gereedschap / Reiniging
    • gietcoating/staand te verwerken
    • Getande spaan, getande vloertrekker, zgn. Schlingenwals, geschikte mengapparatuur.

    • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

     Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

     Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

   • Opslag / Houdbaarheid
    • vorstvrij opslaan
    • houdbaarheid 12 maand
    • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

    • Verbruik
     • Zie toepassingsvoorbeeld

    • Toepassingsvoorbeelden
    TemperatuurBegaanbaar na
    +8 °C48 u
    +12 °C30 u
    Toepassing  
    Vulgraad met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]

    coating

    < 1 mm

    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5
    --
    coating    ong. 1 mm
    ongevuld
    1,3 - 1,5
    1,3 - 1,5
    nr. 7
    1,50
    gevulde coating1 : 0,3
    mind. 1,3
    mind. 1,8
    nr. 25
    1,55
    gevulde coating1 : 0,5
    mind. 1,5
    mind. 2,2
    nr. 46
    1,65
    gevulde coating1 : 0,7
    mind. 1,8
    mind. 3,1
    nr. 55
    1,75

   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Aansluitend met een Schlingen-of prikwals nabewerken.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

    (zie tabel)

   • Gevulde coating

    Het met Selectmix 01/03 gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De keuze van vulgraad is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vereiste laagdikte.

    (zie tabel)

   • Basislaag voor instrooimateriaal

    Het tot 1:0,5 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met hiervoor geschikte getande spaan, getande vloertrekker, verdelen en eventueel met een ontluchtingsroller, prikroller narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig en volvlaks instrooien met vuurgedroogd kwartszand.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    (zie tabel)

   • Topsealer

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een rubberen vloertrekker gelijkmatig verdelen en aansluitend met een geschikte epoxyroller kruislings doorrollen.

    ong. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Moeilijk dekkende kleuren (bijv. geel, rood of oranje) geven vaak een transparant effect. Dit bij de systeemkeuze en samenstelling in acht nemen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Toepassing van het mengsel met tandkam/rakel. Bij het aanbrengen met een plakspaan/chapespaan kunnen spaanlijnen zichtbaar blijven.

    Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's