Art.nr. 664311

  PUR Color Top M 2K

  Gepigmenteerde sealer, mat

  Kleur: Speciale kleuren vanaf 20 kg | 6643
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,37 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1250 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 0,9 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 10 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,3 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 400 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Matte PU Sealer op Remmers EP en PU Coatings

  Eigenschappen

  • Mat oppervlak
  • Vochtverhardend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Verf compatibiliteitstest
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet met geschikte Remmers producten voorbereid worden.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • Hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid verkorten, lagere temperaturen en een lagere luchtvochtigheid verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Epoxyroller, PU-roller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 9 maand
   • Bewaren in ongeopende, originele verpakking op een koele, droge plaats en beschermd tegen vorst gedurende ten minste 9 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 0,13 kg/m²

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Verzegeling

    Breng het materiaal op het oppervlak aan en verdeel het gelijkmatig met een geschikte PU-roller van 25 cm in een kruislings patroon en rol na met een epoxyroller van 50 cm. Vervang de rollen na 30 minuten door nieuwe.

    Altijd vers-is-vers werken

    Kleine oppervlakken kunnen uit een verfemmer worden bewerkt.

    ca. 0,13 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk gelijkmatig oppervlak voldoende deskundig personeel inzetten.

    Het overschrijden van de verwerkingstijd kan leiden tot aanzetten van de roller en verschil in glansgraad en kleur.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

     

    Zwak dekkende kleuren (zoals bijvoorbeeld geel, rood of oranje) werken op de navolgende aangebrachte laag ervaringsgewijs lazurend. In dit geval is een afgestemde kleuropbouw met eventueel een meerlagige verzegeling noodzakelijk.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Ongelijkmatige verwerking alsmede grote temperatuurverschillen aan het oppervlak kunnen leiden tot een ongelijk oppervlak door verschil in glansgraad.

    Overschrijding van de laagdikte, zweetdruppels of druppels materiaal leiden tot schuimvorming van de sealer.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.