Art.nr. 680011

PUR Uni Color

Taaiharde coating

Kleur: Speciale kleur vanaf 10 kg | 6800
Kleur: Speciale kleur vanaf 10 kg | 6800
Kies een kleur
Grootte / hoeveelheid

Productspecificaties

Bij levering

Component A

Dichtheid (20 °C) 1,5 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 4400 mPa s

Component B

Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 70 mPa s

Vermengd

Dichtheid (20 °C) 1,4 g/cm³
Viscositeit ( 25 °C) 1700 mPa s

Uitgereageerd

Uitgereageerd

Buigtreksterkte ca. 42 N/mm² *
Druksterkte ca. 72 N/mm² *
Scheuroverbruggingsklasse A 3 (> 0,5 mm)
Shore D na 28 dagen 65

* Kunstharsmortel 1:5 met genormaliseerd zand

De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

Toepassingsgebied

 • Onderdeel van het TÜV PROFICERT-product Interior gecertificeerd systeem (707106482-4)

Eigenschappen

 • Taaiharde coating
 • Statisch scheuroverbruggend
 • Mechanisch belastbaar
 • Chemisch belastbaar
 • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
 • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

   De ondergrond moet droog zijn.

   De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

   Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

   Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

   Gietasfalt binnen (AS-IC 10 oder AS-IC 15) met PUR Uni Color gronderen.

   Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

  • Voorbereidingen

   Bij gietasfaltvloeren binnen de ondergrond op de juiste wijze, zoals stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

   Vervolgens met PUR Uni Color gronderen respectievelijk egaliseren.

 • Bereiding
  • mengverhouding comp. A 82,4 : comp. B 17,6
  • mengtijd 3 min
  • Combiverpakking

   Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

   Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
   (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

   Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

   Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

   Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
  • gietcoating/staand te verwerken
  • potlife 30 min
  • Verwerkingsvoorwaarden

   Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

  • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • getande spaan, getande rakel, rubberen vloertrekker, epoxyroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

   • Verbruik
    • Zie toepassingsvoorbeelden

   • Toepassingsvoorbeelden
   TemperatuurBegaanbaar na
   +8 °C48 u
   +12 °C30 u
   ToepassingVulgraad met Selectmix 01/03
   Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
   Verbruik mengsel [kg/m²]
   Mogelijke tandlijsten
   Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]
   coating     < 1 mm
   ongevuld
   0,8 - 1,0
   0,8 - 1,0
   nr. 5

   coating      ca. 1 mm
   ongevuld
   1,2 - 1,5
   1,2 - 1,5
   nr. 7
   1,45
   gevulde coating1 : 0,3
   min. 1,2
   min. 1,6
   nr. 25
   1,60

   gevulde coating

   1 : 0,5
   min. 1,5
   min. 2,3
   nr. 46
   1,70

  • Grondering

   Het materiaal vol en zat op de gietasfaltondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen.

   ca. 0,5 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

  • Egalisatie / schraaplaag

   Het tot 1 : 0,3 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een geschikte spaan verdelen.

   (zie tabel)

  • Coating

   Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

   Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

   (zie tabel)

  • Gevulde coating

   Het met Selectmix 01/03 gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

   De keuze van vulgraad is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vereiste laagdikte.

   (zie tabel)

 • Algemene instructies
  • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

   Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

   Op basis van de vergelingsneiging, mogelijke kleurafwijking en het vervuilingsgedrag wordt een geschikte gekleurde Remmers topsealer absoluut aanbevolen.

   Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

   Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

   Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

   Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

Mogelijke systeemproducten

Gereedschap, accessoires en PBM's