• PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
 • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color
  • PUR Uni Color

  Art.nr. 680211

  PUR Uni Color

  Taaiharde coating

  Kleur: kiezelgrijs | 6802
  Kleur: kiezelgrijs | 6802
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,5 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4400 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 70 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,4 gr/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1700 mPas

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte ong. 42 N/mm² *
  Druksterkte ong. 72 N/mm² *
  Scheuroverbruggingsklasse A 3 (> 0,5 mm)
  Shore D na 28 dagen 65

  Technische gegevens

  * Kunstharsmortel 1:5 met genormaliseerd zand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Onderdeel van het TÜV PROFICERT-product Interior gecertificeerd systeem (707106482-4)

  Eigenschappen

  • Taaiharde coating
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Op een cement ondergrond absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aanbrengen.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Gietasfalt binnen (AS-IC 10 oder AS-IC 15) met PUR Uni Color gronderen.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    Bij gietasfaltvloeren binnen de ondergrond op de juiste wijze, zoals stofvrij stralen of diamant schuren, voorbewerken, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Vervolgens met PUR Uni Color gronderen respectievelijk egaliseren.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82,4 : comp. B 17,6
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   • Gereedschap / Reiniging
    • gietcoating/staand te verwerken
    • getande spaan, getande rakel, rubberen vloertrekker, epoxyroller, geschikt mengapparaat

    • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

     Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

     Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

   • Opslag / Houdbaarheid
    • vorstvrij opslaan
    • houdbaarheid 12 maand
    • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    • Verbruik
     • Zie toepassingsvoorbeelden

    • Toepassingsvoorbeelden
    Temperatuur Begaanbaar na
    +8 °C 48 u
    +12 °C 30 u
    ToepassingVulgraad met Selectmix 01/03
    Verbruik  bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]
    coating     < 1 mm
    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    nr. 5

    coating      ca. 1 mm
    ongevuld
    1,2 - 1,5
    1,2 - 1,5
    nr. 7
    1,45
    gevulde coating1 : 0,3
    min. 1,2
    min. 1,6
    nr. 25
    1,60

    gevulde coating

    1 : 0,5
    min. 1,5
    min. 2,3
    nr. 46
    1,70

   • Grondering

    Het materiaal vol en zat op de gietasfaltondergrond aanbrengen. Met geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdelen en vervolgens met een epoxyroller narollen.

    ong. 0,5 kg/m² bindmiddel (afhankelijk van de ondergrond)

   • Egalisatielaag

    Het tot 1 : 0,3 naar gewichtsdelen gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met een geschikte spaan verdelen.

    zie tabel

   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

    zie tabel

   • Gevulde coating

    Het met Selectmix 01/03 gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De keuze van vulgraad is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vereiste laagdikte.

    zie tabel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Op basis van de vergelingsneiging, mogelijke kleurafwijking en het vervuilingsgedrag wordt een geschikte gekleurde Remmers topsealer absoluut aanbevolen.

    Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's