Art.nr. 129583

  ACC H

  Versneller voor epoxyharsen

  Varianten
  1295 | ACC H
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  1K product

  Dichtheid (20 °C) 0,97 g/cm³

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  Eigenschappen

  • Eenvoudig te doseren
  • Oplosmiddelvrij
  • Versneller van de doorharding
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Tot 4 massa-% van het bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Epoxy ST 100

    Ontwikkeling van de Shore D hardheid bij een temperatuur van

    ca. 22°C afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid ACC H


    zonder ACC H+ 2 massa-% ACC H+ 4 massa-% ACC H
    4 uur01660
    6 uur124171
    8 uur155575


    Epoxy OS Color New

    Ontwikkeling van de Shore D hardheid bij een temperatuur van

    ca. 22°C afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid ACC H


    zonder ACC H+ 2 massa-% ACC H+ 4 massa-% ACC H 
    4 uur01762
    6 uur85076
    8 uur196379

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Het gebruik van een versneller verkort de verwerkingstijd. Afhankelijk van de toegevoegde hoeveelheid kunnen er problemen met de hechting, spaanslagen of sporen van de prikroller ontstaan.

    Eigenschappen zoals scheuroverbrugging, UV-stabiliteit, slagvastheid en de bestendigheid tegen snelle waterbelasting worden negatief beïnvloed.

    Op elkaar aansluitende vlakken alleen materiaal met een gelijk aandeel versneller verwerken om lichte kleurnuances uit te sluiten.

    Het versnellen van andere epoxyharssystemen is niet mogelijk, omdat onverdraagzaamheid met dat systeem niet kan worden uitgesloten.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.