• Epoxy WHG Color
 • Epoxy WHG Color
 • Epoxy WHG Color
  • Epoxy WHG Color
  • Epoxy WHG Color
  • Epoxy WHG Color

  Art.nr. 142511

  Epoxy WHG Color

  Chemisch bestendige, scheuroverbruggende coating

  Kleur: lichtgrijs | 1425
  Kleur: lichtgrijs | 1425
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,70 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 4500 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,06 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 480 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,55 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2100 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte ca. 17 N/mm² *
  Druksterkte ca. 45 N/mm² *
  Shore D na 28 dagen 59

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Chemisch bestendige en scheuroverbruggende coating
  • Coating in het systeem SL Floor WHG (AbZZ-59.12-302)

  Eigenschappen

  • Statisch scheuroverbruggend
  • Hoog chemisch resistent
  • Moeilijk ontvlambaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering, epoxy-schraaplaag of epoxy-mortel aangebracht worden.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 20
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 45 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +30°C verwerken.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Spaan, tandspaan, ontluchtingsroller (metaal),rubbertrekker, epoxy-rol, en aangepaste mengereedschap

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingstabel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Aansluitend met de prikrol (metaal) narollen.

    min. 1,5 kg/m² bindmiddel

   • Basislaag voor instrooivloeren

    Het ongevulde materiaal op de voorbereide ondergrond aanbrengen, met het gepaste gereedschap, tandkam of tandrakel, verdelen en eventueel met een stachelrol narollen.

    De nog verse basislaag overvloedig en volvlaks instrooien met vuurgedroogd kwartszand.

    Na verharding niet gebonden overtollig materiaal verwijderen.

    min. 1,0 kg/m² bindmiddel

   • Topsealer

    Het materiaal met een gummitrekker aanbrengen en aansluitend met een aangepaste epoxyrol kruislings narollen.

    ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De vermelde geschatte verbruikshoeveelheden hebben betrekking op gladde, geëgaliseerde ondergronden.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Toepassing van het mengsel met tandkam/rakel. Bij het aanbrengen met een plakspaan/chapespaan kunnen spaanlijnen zichtbaar blijven.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's