Toepassingsgebied

 • Speciale vulstof voor hiervoor geschikte Remmers epoxy systemen

Eigenschappen

 • Hoge vulgraad ook bij geringe laagdiktes mogelijk
 • Stofarm
 • Opslag / Houdbaarheid
  • tegen vocht beschermen
  • onbeperkt houdbaar
  • Droog opgeslagen, onbeperkt.

 • Verbruik
  • Afhankelijk van de toepassing (zie technisch merkblad van het betreffende bindmiddel)

 • Algemene instructies
  • De maximale vulgraad is afhankelijk van het gebruikte bindmiddel, de laagdikte en de condities ter plaatse.

   Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Alleen voor professioneel gebruik!

   Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.