• PUR Hybrid OS pro

  Art.nr. 605169

  PUA Hybrid OS pro

  Spuitafdichting

  Varianten
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 gr/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ong. 1300 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,1 gr/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ong. 2500 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Te spuiten afdichtende coating voor het Remmers Dek OS 10 EP Pro systeem

  Eigenschappen

  • Oplosmiddelvrij
  • Zeer elastisch
  • Alleen machinaal verwerkbaar
  • Hardend bij lage temperaturen
  • Zeer snel overschilderbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    Als ondergrond zijn met Remmers Epoxy Primer OS voorbereide oppervlakken van het Remmers Dek OS 10 EP Pro systeem geschikt.

     

    De aangegeven tijden voor volgende lagen absoluut in acht nemen.

    Bij tijdoverschrijding of ongunstige weersomstandigheden (dauw, slagregen) Remmers PUR Hechtprimer OS 11 gebruiken.

   • Voorbereidingen

    Aan de randen absoluut voorzorgsmaatregelen treffen

    De werkomgeving voor het aanbrengen van de spuitcoating met folie, papier of karton tegen spuitnevel beschermen.

    Bij veel wind tijdens de verwerking de nodige voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de omgeving nemen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 50°C
   • airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +8 °C bis max. +50 °C

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.


    Maschinenparameters

    Druk aan de spuitkop:180 - 200 bar
    Materiaaltemperatuur aan de spuitkop:ca. 75 - 80 °C

    De componenten met gebruikmaking van een geschikte spuitkop (injectietegenstroom-principe) verwerken.

    Het materiaal nat-in-nat, in meerdere lagen aanbrengen voor het verkrijgen van de aanbevolen laagdikte van ten minste 2 mm.

    De aangegeven mengverhouding moet exact worden aangehouden.

    Bepalend voor de kwaliteit van de coating is een perfecte conditie van de mixer. Het onderhoud van de mixer moet uiterst zorgvuldig worden uitgevoerd.

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten
   • Geschikte 2K-hogedruk-spuitapparatuur

   • Reiniging gereedschap en eventuele vervuiling onmiddellijk in verse toestand reinigen met verdunning V103.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • 2,1 – 2,2 kg/m² (voor 2 mm laagdikte)

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Beschermende maatregelen nemen tegen vervuilingen door spuitennevel.

    Geschikte adembescherming gebruiken!

    Neem voor het Remmers Deck OS 10 EP pro-systeem het bijbehorende testcertificaat in acht.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.