• PUR Color VS OS pro

  Art.nr. 605325

  PUR Color VS OS pro

  Flexibele slijtlaag

  Variant
  6053 | PUR Color VS OS pro
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 3400 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,2 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 150 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) ca. 2000 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Shore D na 28 dagen ca. 65 (ISO 868)
  Treksterkte ca. 22 N/mm² (DIN EN 196 / ASTM C 109)
  Rek bij breuk (DIN 53504 S2) ca. 55 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende slijtlaag voor het Remmers Dek OS 10 EP pro systeem

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Taai elastisch
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De ondergrond moet droog zijn.

    Oppervlakken voorbereid met Remmers PUA Hybrid OS pro of PUR Color ZS OS pro zijn geschikt als ondergrond.

    De aangegeven tijden voor volgende lagen absoluut in acht nemen.

    Bij tijdsoverschrijding of ongunstige weersomstandigheden (regen) moet PUR Primer S (6062) worden gebruikt en, indien nodig, moet er worden geschuurd voor het aanbrengen van de slijtlaag.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 100 : comp. B 47
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 25 min
   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gietcoating/staand te verwerken
   • Getande spaan, prikroller, geschikt mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Reiniging gereedschap en eventuele vervuiling onmiddellijk in verse toestand reinigen met verdunning V103.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 0,7 - 1,5 kg/m² bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Basislaag voor instrooimateriaal

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    De nog verse grondlaag overvloedig bestrooien met vuurgedroogd kwartszand, bijv. korrelgrootte 0,7 - 1,2 mm.

    ca. 0,7 - 1,5 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    De coating gedurende de eerste 24 uur na het aanbrengen tegen direct watercontact beschermen om blaasvorming te voorkomen.

    Op basis van de korte reactietijd moeten de maatregelen voor het coaten goed worden gepland en voorbereid.

    Het betreffende meerverbruik ter verkrijging van de minimale laagdikte (slijtlaag) alsmede de noodzakelijke extra hoeveelheid bij ruwe ondergronden incalculeren.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Voor Remmers Deck OS-systemen moeten de specificaties voor uitvoering in acht worden genomen.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.

  Gereedschap, accessoires en PBM's