Art.nr. 605726

  Epoxy Primer OS

  Speciale grondering in het Remmers OS 10 EP pro systeem

  Varianten
  6057 | Epoxy Primer OS
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,15 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) 600 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) 230 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,1 g/cm³
  Viscositeit ( 20 °C) 600 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte 23 N/mm²
  Druksterkte 88 N/mm²

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Primer en egalisatie

  Eigenschappen

  • Mechanisch belastbaar
  • Zeer goede hechting op beton en zandcementdekvloeren/chape
  • Getest tegen vochtindringing aan de achterzijde
  • Geschikt voor ondergronden met restvocht
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van de ondergrond moet gemiddeld ten minste 1,5 N/mm² zijn (kleinste enkele waarde ten minste 1,0 N/mm²), de druksterkte ten minste 25 N/mm².

    De ondergrond moet mat vochtig zijn, maar geen vloeistoffilm hebben en niet aan grote temperatuurschommelingen (dampdruk) onderhevig zijn. In dit geval is in het algemeen twee lagen grondering vereist.

    De ondergrond gedurende het gebruik beschermen tegen negatieve vochtinwerking.

    Betonmax. 6 M-% vocht

    Cementdekvloermax. 6 massa-% Vocht

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren, voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Beschadigingen en onvolkomenheden in de ondergrond met Remmers PCC systemen of met Remmers epoxymortels vlak en strak dichtzetten.

  • Bereiding
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • potlife 20 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Temperatuur van het materiaal, de omgeving en de ondergrond: min. +10 °C tot max. +30 °C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Zie toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Grondering

    Het epoxyharsmengsel wordt volledig zat op de ondergrond aangebracht en met daarvoor geschikt gereedschap, bijv. rubberen vloertrekker, verdeeld zodat de poriën in de ondergrond van het behandelde oppervlak volledig gevuld zijn.

    Indien noodzakelijk is een meerlagige toepassing toegestaan.

    ong. 0,3 - 0,5 kg/m²

   • Egalisatielaag

    Het 1 : 1 naar gewichtsdelen gevulde materiaal wordt met een spaan of rubberen vloertrekker verdeeld en met prikrol nagewerkt en doorgerold.

    Per mm laagdikte: ong. 0,85 kg/m² bindmiddel en 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Gronderingen altijd poriënvullend aanbrengen! Mogelijk ligt het verbruik hierdoor hoger. Eventueel is een tweede grondering noodzakelijk.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Neem voor het Remmers Deck OS 10 EP pro-systeem het bijbehorende testcertificaat in acht.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.