• PUR Top OS
 • PUR Top OS
 • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS
  • PUR Top OS

  Art.nr. 605530

  PUR Color Top OS

  Gepigmenteerde topsealer voor het OS 11 systeem

  Kleur:
  speciale kleuren vanaf 120 kg | 6055
  Kleur: speciale kleuren vanaf 120 kg | 6055
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,68 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1400 mPas

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,05 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2300 mPas

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,45 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1100 mPas

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Topsealer voor het Remmers Deck OS 11a - II en Remmers Deck OS 10 M systeem
  • Topsealer voor het Remmers Dek OS 14 systeem in overeenstemming met de instandhoudingsrichtlijn (ontwerp 2016)

  Eigenschappen

  • UV-bestendig
  • Taai elastisch
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    Voor het Remmers Dek OS 11a - II systeem is als ondergrond een basislaag vol en zat ingestrooid met Kwartszand geschikt.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 73 : comp. B 27
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • kwasten/rollen
   • potlife 30 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Rubberen vloertrekker, epoxyroller, mengapparaat

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Topsealer

    Het materiaal met een gummitrekker aanbrengen en aansluitend met een aangepaste epoxyrol kruislings narollen.

    Plasvorming vermijden.

    Op streepvorming op het oppervlak te minimaliseren het geheel met een geschikte, zeer brede roller in één richting narollen.

    ca. 0,5 - 0,8 kg/m² bindmiddel

  • Algemene instructies
   • Indien niet anders is aangegeven, zijn alle bovengenoemde waarden en verbruiken onder laboratoriumcondities (20°C) verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Aaneengesloten vlakken alleen met materiaal van hetzelfde chargenummer behandelen.

    Donkere en zwaar gepigmenteerde kleuren kunnen, ondanks een zorgvuldige verwerking, tot lichte vlekvorming en structuurverschil in het oppervlak leiden. Dit is afhankelijk van het systeem en beïnvloedt de producteigenschappen niet. Bij twijfel vooraf een proefvlak opzetten.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    De uitvoeringsrichtlijnen overeenkomstig het Remmers Deck OS 11 systeem in acht nemen.

    Niet toepassen in gesloten ruimtes.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.