• Acryl Primer SV
 • Acryl Primer SV
  • Acryl Primer SV
  • Acryl Primer SV

  Art.nr. 292905

  Acryl Primer SV

  Grondering onder Acryl Betonverf voor minerale ondergronden

  Kleur: Transparant | 2929
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0,88 g/cm³
  Werkzame stofgehalte M.-% 20

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Oplosmiddelhoudende grondering voor acryl-betonverf voor het coaten van calamiteitenopvangbakken en vloeren buiten.

  Eigenschappen

  • Verstevigend
  • Hechting bevorderend
  • Oplosmiddelhoudend
  • Transparant
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Droog, zuiver en scheurvrij.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • kwasten/rollen
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +25 °C.

  • Verwerkingsinstructies
   • Schudden voor gebruik.

    Materiaal gelijkmatig met een borstel of een rol aanbrengen.

    Materiaalrestanten aan het oppervlak vermijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen
   • Vloerwisser, kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 100 ml - 150 ml / m² per laag
   • ong. 0,10 - 0,15 l/m² afhankelijk van de ondergrond

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • De actuele technische richtlijnen dienen te worden gevolgd.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten