Art.nr. 559006

  Epoxy Universeel

  Scheuroverbruggende beschermende coating

  Kleur: zwart | 5590
  Kleur: zwart | 5590
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,37 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2000 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,08 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 5650 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,30 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 1900 mPa s

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Scheuroverbruggende, beschermende coating voor reservoirs van gewapend beton (AbZ Z-59.15-368)
  • Corrosiebeschermende coating voor staal respectievelijk verzinkt staal
  • Coating voor JGS en biogasinstallaties, tanks en silowanden (AbZ & nbspZ-59.17-436)

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Statisch scheuroverbruggend
  • Chemisch belastbaar
  • Te kwasten en spuiten
  • Oplosmiddelhoudend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet voldoende draagvermogen hebben en vormvast, stevig, vrij van losse deeltjes, stof, olie, vet, rubbersporen en andere hechtingsbeperkende residuen zijn.

    De gemiddelde hechttreksterkte van het oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Bij werkzaamheden in het kader van de algemene toelating moet de ondergrond aan de eisen voldoen. De hier vermelde systeemproducten gebruiken.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond op de juiste wijze, zoals bijv. stofvrij stralen of diamant schuren,
    voorbereiden, zodat aan bovenstaande eisen wordt voldaan.

    Gaten, luchtbellen en poriën voor het aanbrengen van de coating met een standvast materiaal, bijv. Epoxy MT 100 waaraan toegevoegd verdikkingsmiddel Add TX, dichtzetten.

    Bij staal het oppervlak door bijv. zandstralen norm SA 2½ van roest en walshuid ontdoen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 75 : comp. B 25
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    Voeg de verharder (Comp. B) volledig toe aan de basismassa (Comp. A).

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer
    (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

    Voor de verwerking met airless spuit (bijv. Storch SL 1100) kan het kant-en-klare mengsel met tot 20 vol.% Verdunning V 103 als spuitkwaliteit worden ingesteld.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • potlife 60 min
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Epoxybestendige roller, kwast, Airless spuitapparatuur (bijv. Storch SL 1100 – plunjerpomp). Geschikt mengapparatuur

   • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

    Reiniging gereedschap en eventuele vervuiling onmiddellijk in verse toestand reinigen met verdunning V103.

    Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

  • Verbruik
   • Overeenkomstig toelating

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. epoxyroller, gelijkmatig verdelen.

    In drie lagen aanbrengen waarbij de kleuren worden afgewisseld (zwart-grijs-zwart) conform keuringsrapport.

    1,2 kg/m² bindmiddel in drie bewerkingen

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Niet geschikt voor regelmatige of constante thermische belasting > 60 °C.

    De maximum verbruikshoeveelheid per laag van 0,40 kg/m² mag niet worden overschreden, om hechting tussen de lagen onderling te voorkomen.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Sterk schurende belasting leidt tot verhoogde slijtage.

    Berijdbaar met transportmiddelen met rubberen banden. Niet geschikt voor belasting met transportmiddelen met metalen of polyamide banden, dat geldt ook voor dynamische puntbelasting.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Meer gedetailleerde informatie over veiligheid tijdens transport, opslag en verwerking en over verwijdering en ecologie is te vinden in het huidige veiligheidsinformatieblad en de brochure "Epoxyharsen in de bouwindustrie en het milieu" (Deutsche Bauchemie e.V., 3e editie, status 2022).