• Verdunning V 103

  Art.nr. 569901

  V 103

  Reinigings- en verdunningsmiddel

  Varianten
  5699 | V 103
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ca. 0,9 g/cm³
  Vlampunt ca. 32 °C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Universeel oplosmiddel voor het verdunnen en reinigen van niet-gereageerde reactieve harsen
  • Reiniging van niet-absorberende, niet-minerale ondergronden vóór het gebruik van afdichtingsmiddelen uit de MB PUReactive serie.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede reiniger, in het bijzonder voor polyurethaan gebaseerde bindmiddelen.
  • Goede verdunner, in het bijzonder voor Epoxy Universeel
  • Opslag / Houdbaarheid
   • onbeperkt houdbaar
   • Onbeperkt

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Algemene instructies
   • Tijdens de verwerking en droging voor een goede ventilatie zorgen.

    Maak vóór het aanbrengen een test/monstergebied op een onopvallende plaats.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Nadere informatie over de veiligheid bij het transport, opslag en verwerking alsook afval en ecologie zijn opgenomen in het geactualiseerde veiligheidsinformatieblad.