• Aqua V-490-Vertrager

  Art.nr. 193901

  Aqua V-490-Vertrager

  Vertrager om de vloei-eigenschappen te verbeteren

  Variant
  1939 | Aqua V-490-Vertrager
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,92 g/cm³
  Geur Typisch

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Bij de verwerking van 1K Aqua-lakken door middel van kwasten, rollen of spuiten
  • Bij de verwerking van 2K Aqua-lakken door middel van spuiten
  • Bij een lage luchtvochtigheid: optimalisering van de vloeiing voor Aqua-lakken
  • Bij zuigkrachtige houtsoorten: afstellen van Aqua-beitsen

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Geeft een langere open tijd (Aqua lakken of beitsen)
  • Verwerking
   • materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C
   • patenmixer gebruiken
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur min. +15°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal 1 : 1 met water mengen en al roerend aan de lak toevoegen.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Verdunnen

    1 : 1 met water

  • Gereedschap / Reiniging
   • patenmixer gebruiken
   • Patentmenger van Remmers

   • Remmers patentmixer

    Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 5-10 % aan Aqua beitsen toevoegen
    Ca. 1-3 % aan Remmers Aqua-lakken toevoegen

  • Algemene instructies
   • De viscositeit van de lak kan door het materiaal worden beïnvloed.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.