©

Monumentenzorg

Duurzame bescherming van waardevol erfgoed

Zonder enige twijfel is de monumentenzorg het allerhoogste niveau wat betreft onderhouden en behouden van gebouwen. Of het nu gaat om een gedetailleerde analyse van de toestand van een gebouw ter plaatse door de deskundige technical support van Remmers of speciale productoplossingen voor een duurzame bescherming van gebouwen - de referenties van Remmers zijn veelzijdig. Met meer dan 65 jaar ervaring in de monumentenzorg hebben wij een uitgebreide kennis van historische bouwmethoden en -materialen.

Monumentenzorg heeft tot doel cultuurhistorische bouwwerken te behouden. Ons cultureel erfgoed is van wezenlijk belang. Op basis van de verkregen historische gegevens, hebben we steeds meer inzicht in de toenmalige maatschappelijke verhoudingen in relatie tot die van deze tijd. Dat geldt zowel voor zeer kleine regio’s alsook voor heel Europa. Monumenten zijn van wezenlijk belang voor ons allen.

Wie de zeer moeilijke opgave van het behouden van monumenten niet alleen vanuit technisch oogpunt bekijkt, maar het ook voor elkaar krijgt met behoud van het oorspronkelijke, is in staat om ook in de vaak heel problematische monumentenzorg “normaal” voorkomende problemen op te lossen en dat bij alle materialen: zoals het instandhouden van gevels, bij het duurzaam afdichten van gebouwen alsmede bij conserveren en beschermen van hout.

Een vuillaag is omwille van het grote binnenoppervlak een uitstekende absorbeerder van vocht, schadelijke gassen en schadelijke deeltjes. Deze reageren meestal op de onderzijde van de korst en versnellen de afbraak.

Ontzouting van natuursteen en andere minerale bouwmaterialen met behulp van kompressen is een algemeen bekende techniek om bouwschadelijke zouten in bouwconstructies aanzienlijk te verminderen.

Een gebouw opgetrokken uit metselwerk heeft een eeuwenoude traditie. Vroeger werd metselwerk altijd uitgevoerd volgens ambachtelijke traditie; steenformaat en wanddikte werden afgestemd en aangepast op de te verwachten belasting. Vandaag de dag is kennis over het draagvermogen van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid, veiligheid en renovatie van andere omliggende oude gebouwen.

Vele natuursteensoorten bevatten zwellende kleimineralen. Meestal zijn dit laagjes silicaatgesteente, die qua opbouw vergelijkbaar zijn met een boek. Ze zijn al bij weinig vocht op basis van een elektro- chemische “magneetwerking” in staat tussen de “bladzijden”, dat wil zeggen tussen de laagjes, water op te nemen en af te staan.

De verwering van een mineraal bouwmateriaal gaat altijd gepaard met de achteruitgang van het voegwerk. Het centrale doel van een versteviging bestaat uit het doelgericht uitvullen van extra poriënvolume die is ontstaan door verwering.

Het doel van een versteviging van natuursteen beperkt zich doorgaans niet tot een structurele versteviging, maar gaat afhankelijk van de soort van de verwering alsmede de mate waarin aanzienlijk verder.

De Remmers Restauratiemortel-systemen zijn speciaal ontwikkeld voor het herstellen en repareren van minerale bouwmaterialen respectievelijk het vervangen hiervan.

Er zijn veel goede, legitieme redenen om reproducties van waardevolle originelen te maken: restaurateurs, archeologen, conservatoren van musea en kunstenaars die hun ontwerpen willen reproduceren: ze werken allemaal met siliconenrubber.

Voegen hebben in een bouwwerk een technische functie en moeten daarom aan specifieke vereisten voldoen en zeer uiteenlopende eigenschappen bezitten.

Vroeger werd pleister gebruikt als bescherming tegen weerinvloeden, waarmee bovendien veel verschillende materialen konden worden bedekt zodat ze visueel één geheel vormen. Later werd (en wordt) pleister vooral gebruikt omwille van zijn veelzijdigheid en aanpassingsvermogen en de talloze toepassingsmogelijkheden.

Water speelt een centrale rol bij de verwering van minerale bouwmaterialen. Hydrofobering is een zinvolle (preventieve) maatregel om schade te voorkomen.

Remmers Hydro AG is een semi-permanent beschermingssysteem. Graffiti en verfspatten kunnen eenvoudig van behandelde oppervlakken worden verwijderd met behulp van een warm-water hogedrukreiniger (hygrothermische reiniging).

Al sinds de oudheid worden coatings en kleurenschema's op gebouwen en figuratieve objecten gebruikt. Ze dienden (en dienen) als vormgevend element, als bescherming en als slijtlaag. Omwille van door emissie veroorzaakte verweringsschade is in de afgelopen decennia het belang van de beschermingsfunctie aanzienlijk gestegen.

Monumentenzorg

65 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 031220

Dun, vloeibare minerale vul- en injectiemortel

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriën-grondpleister voor renovatie van vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040220

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 041620

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA, zeer sulfaatbestendig

Art.nr. 107716

Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

Art.nr. 067505

Zure reiniger

Art.nr. 067201

Zure reiniger

Art.nr. 067105

Tensideoplossing voor het losweken van roet, stof, olie en vettige afzettingen en vuilkorsten.

Art.nr. 066601

Reinigingspasta voor het verwijderen van vele soorten vervuiling

Art.nr. 136801

Afbijt & graffitiverwijderaar

Art.nr. 071101

Waterafstotende impregnering op basis van silaan

Art.nr. 061113

Beperkte capillaire impregnering in crèmevorm op basis van silaan

Bernhard Remmers prijs

Elke twee jaar kent de Bernhard Remmers-academie de Bernhard Remmers-prijs toe voor bijzondere prestaties in de monumentenzorg.

Op de "Denkmal", de Europese beurs voor restauratie, monumentenzorg en stadsvernieuwing in Leipzig worden vaklieden, planners, architecten en opdrachtgevers onderscheiden voor hun bijzondere prestaties in de monumentenzorg. Een artisanaal perfect uitgevoerde restauratie wordt daarbij bijzonder gewaardeerd.

Meer informatie

©