• CL Fill Q4 Historic
 • CL Fill Q4 Historic
  • CL Fill Q4 Historic
  • CL Fill Q4 Historic

  Art.nr. 656410

  CL Fill Q4 Historic

  Hoogwaardige, verwerkingsklare spachtel op basis van "gedispergeerde witkalkhydraat"

  Kleur: wit | 6564
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Gedispergeerde witkalkhydraat
  pH-Waarde > 11
  Laagdikte max. 3 mm
  Droogtijd Handdroog: 4-6 uren
  Overschilderbaar: 24 uren
  Viscositeit 15000 mPa∙s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Kleur Wit
  Dampdoorlaatbaarheid
  (DIN 52615)
  sd < 0,03 m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen
  • Voor binnen op leem, kalk, kalkcement en andere minerale ondergronden zoals natuursteen, beton en andere zuigende, minerale ondergronden
  • Werkzaamheden in de monumentenbouw en ecologische, duurzame bouw

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Capillairactief
  • Diffusieopen sd < 0,03 m
  • Allergievriendelijk
  • Van nature antiseptisch
  • Korrelgrootte ca. 0,15 mm
  • Spanningsarm
  • Goede hechting
  • Tot op "nul" aan te brengen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, droog, zuiver, stof en scheurvrij (uitgenomen haarscheuren)

    Vrij van schadelijke bouwzouten

    Zuigend.

   • Voorbereidingen

    De ondergrond voornatten.

    Voor het begin van de werkzaamheden het materiaal homogeniseren met een geschikt menggereedschap.

     

    Verdunning

    Het materiaal kan verdund worden met maximaal 10 % water.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • met spaan / plamuurmes
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Minstens 2 bewerkingen vereist.

    Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Wachttijd tussen de 2 bewerkingen minstens 12 uur.

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Na uitharding schuurbaar.

    Om het krijten van oppervlakken te verminderen, indien nodig in verschillende keren nabevochtigen (versnelling van de carbonatatie).

  • Verwerkingsinstructies
   • De zuiging van de ondergrond op een voldoende groot proefvlak testen.

    Ter voorkoming van aanzetten nat-in-nat in één keer bewerken.

    Voor aansluitende oppervlakten alleen materiaal gebruiken met hetzelfde chargenummer.

    De eindkleur na droging en verharding is afhankelijk van de zuiging van de ondergrond, conditie van de omgeving, verwerking en nabehandeling.

    Vochtinwerking vanuit de ondergrond kan leiden tot verkleuring.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes
   • menggereedschap, spaan, getande spaan, vlakspaan, sponsbord, viltbord

   • Gereedschap en eventuele vervuilingen, indien nog niet verhard, met water verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 1,0 kg / m² per laag
   • Ca. 1,0 kg/m²/mm laagdikte per bewerking,
    maximale laagdikte 3 mm

  • Algemene instructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.