• Funcosil FC Historic
 • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic

  Art.nr. 061113

  Funcosil FC Historic

  Beperkte capillaire impregnering in crèmevorm op basis van silaan

  Varianten
  0611 | Funcosil FC Historic
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid Melkachtig, wit crèmevorm
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,825
  Vlampunt > 61
  Actieve stof Silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% ong. 20
  Drager Gedearomatiseerde koolwaterstoffen / water

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Slagregenbescherming voor monumenten
  • Minerale bouwstoffen zoals pleister, baksteen en natuursteen
  • Capillaire reductie met behoud van een restcapillariteit

  Eigenschappen

  • w-waarde reducerend
  • Dampdoorlatend
  • Geen afpareleffect
  • Bijzonder goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Mineraalwater gebasseerd
  • Eenvoudig en nauwkeurig toe te passen zonder verlies
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675)].

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +10 ºC tot maximum +25°C.

   • Het impregneermiddel met geschikt gereedschap kruislings aanbrengen of airless spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Vachtroller, blokkwast, airless spuitapparatuur, spuitmond 40°, boring 0,021, maximum 60 bar spuitdruk.

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen gereedschap met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 150 ml - 200 ml totaal / m²
   • Afhankelijk van de porositeit, in één bewerking: ong. 0,15 - 0,20 ltr/m²

   • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:


    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.

    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is
    aangebracht worden gedaan.

    Op gecarbonatiseerde natuursteen is een effectiviteitstest nodig.

    Steeds een proefvlak zetten!

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  Mogelijke systeemproducten