Art.nr. 060805

  Funcosil SL

  Kleurloze, hydrofoberende impregnering op basis van silaan/siloxaan voor kalkzandsteen

  Varianten
  0608 | Funcosil SL
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Hoedanigheid kleurloos, vloeibaar
  Dichtheid (20 °C) Ca. 0,79 g/cm³
  Vlampunt Ca. 40 °C
  Uitlooptijd s in DIN 2 beker 44
  Uitlooptijd s (20° C, DIN 4) 10
  Actieve stof silaan/siloxaan
  Werkzame stofgehalte M.-% Ca. 7
  Drager gedearomatiseerde koolwaterstoffen

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Slagregenbescherming voor gevels
  • Reduceert vervuiling- en vergroening
  • Minerale bouwmaterialen, met name voor kalkhoudende natuursteen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Goede bescherming tegen vorst/dooizoutbelasting
  • Waterafstotend
  • Dampdoorlatend
  • Goed indringvermogen
  • UV-bestendig
  • Alkalibestendig
  • Uitstekend lange termijn effect
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

   • Voorbereidingen

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675)].

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 25°C
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.

    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.

    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/ lagedruk spuiten/ -sproeien
   • Oplosmiddelbestendige lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast en blokkwast

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 300 ml - 1500 ml totaal / m²
   • Natuursteen (fijn poreus): 0,2-0,5 l/m²
    Natuursteen (grof poreus): 0,4-1,5 l/m²

   • Het verbruik van het impregneermiddel op een voldoende groot (1 - 2 m²) proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    De situatie moet dusdanig zijn, dat water niet achter de hydrofobeerzone kan komen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Testen van de werking:


    De wateropname van minerale bouwmaterialen kan met het buisje van prof. Karsten (Funcosil Gevelproefkoffer, Art. Nr. 4954 ) worden verkregen.

    Deze test mag op z'n vroegst 6 weken nadat het hydrofobeermiddel is
    aangebracht worden gedaan.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten