Art.nr. 071905

  KSE 100

  Steenversteviger op basis van kiezelzuurester (KSE) met een geringe hoeveelheid gelafscheiding (10%) ter voorkoming van overversteviging en het verkrijgen van een uitgebalanceerd sterkteprofiel

  Varianten
  0719 | KSE 100
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 0,80 gr/cm³
  Kleur helder tot licht troebel, eventueel licht gelig
  Katalysatorsysteem neutraal
  Werkzame stofgehalte ong. 20 M-%

  Na verwerking

  Bijproduct (reactieafhankelijk) ethanol (verdampt)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Versteviging van oppervlakken, die door verwering zijn verzwakt
  • Fijn poreus gesteente en minerale bouwmaterialen met een geringe zuiging
  • Als combinatie met verstevigers met een grotere hoeveelheid gelafscheiding voor het verkrijgen van evenwichtige sterkteprofielen en ter voorkoming van overversteviging en schaalvorming

  Eigenschappen

  • Hoeveelheid gelafscheiding: ca. 10%
  • Bevat speciale oplosmiddelen ter voorkoming van ongewenst terugloopeffect gedurende de reactietijd
  • Niet hydrofoberend
  • Grote indringdiepte
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

   • Voorbereidingen

    Bouwgebreken zoals scheuren, gescheurde voegen, gebrekkige verbindingen, opstijgend en hygroscopisch vocht moeten op voorhand worden weggewerkt.

    De noodzakelijke reiniging: deze dient echter zo vriendelijk mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. met koud of warm water of met een hogedrukstoomreiniger. Hardnekkige vervuilingen kunnen verwijderd worden met de Rotec Nevelstraaltechniek of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Clean WR (0675)].

    Ter voorkoming van materiaalverlies kan al voor de reiniging een voorsteviging met KSE 100 of een andere, geschikte steenversteviger worden uitgevoerd.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Het impregneermiddel drukloos door middel van vloeien vol en zat aanbrengen (verneveling vermijden), zo dat een vloeistoffilm van 30 - 50 cm lang over het oppervlak naar beneden loopt.

    Vloeien van boven naar beneden in secties en onmiddellijk herwerken met een vlakke borstel.

    De bewerking meerdere malen (ten minste tweemaal) herhalen (nat in vochtig) totdat geen opname van het impregneermiddel meer is vast te stellen.

    Gebruik altijd een goed doordrenkte kwast op oppervlakken die niet geschikt zijn voor het spuiten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Impregneermiddel overschot verwijderen met Verdunning V101 binnen het uur.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, wind, zon en condensvorming beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen/lagedruk spuiten/-sproeien
   • Oplosmiddelhoudende lagedruk spuitapparatuur, sproeipomp, kwast, blokkwast, vachtroller

   • Gereedschap moet droog en schoon zijn.

    Na gebruik en tijdens langere werkonderbrekingen het gereedschap reinigen met Verdünnung V 101.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

    Geopende verpakking zo snel mogelijk verwerken.

    De verpakking na ieder gebruik weer luchtdicht sluiten, omdat KSE met (lucht)vochtigheid reageert.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de soort ondergrond en ondergrondconditie alsmede doelstelling
    tussen 0,3 ltr/m² en meerdere ltr/m²

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voorwaarde voor een optimale hydrofoberende werking is de opname van het impregneermiddel en deze is afhankelijk van het poriën volume van de ondergrond en het vochtgehalte.

    Bij aanwezigheid van schadelijke zouten, een kwantitatieve zoutschade analyse uitvoeren.

    Hoge zoutconcentraties kunnen schade veroorzaken welke door een hydrofoberende impregnering niet tegengegaan kunnen worden.

    Residuen (bijv. Oppervlakteactieve stoffen, was...) van een eerdere reiniging kunnen het effect van het product beïnvloeden en moet daarom volledig verwijderd worden.

    Het aanbrengen van restauratiemortels, hydrofoberende impregneringen en verven:
    De werzame stof "kiezelzuurester" leidt na verwerking een beperkte tijd hydrofoob, dat naarmate de gelering vordert, verdwijnt (reactietijd min. 28 dagen). Restauratiemortel, Funcosil impregnering en verven pas aanbrengen na uitwerking van de gelering. Indien verstevigde oppervlakken na meer dan 4 weken reactietijd nog een afpareleffect geven, dan kan dit worden afgeremd door het oppervlak voor te natten met alcohol of water waaraan zeep of glansspoelmiddel is toegevoegd.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten