©

Pleisterwerk

Oude pleisterlagen renoveren - eenvoudig en snel een perfecte gevel

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Wanneer er sprake is van hoge zoutconcentraties, dan verdient het de aanbeveling het zoutgehalte aan het oppervlak te reduceren met een één-laag of twee-lagen systeem of te werken opofferingstuclagen ook wel Kompressenputz.

Pleisterwerk

11 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriën-grondpleister voor renovatie van vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040220

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 041620

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA, zeer sulfaatbestendig

Art.nr. 107716

Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

Art.nr. 057420

Objectspecifiek samengestelde aanbrandmortel

Art.nr. 057525

Voor specifieke objecten samengestelde basismortel

Art.nr. 057625

Objectspecifiek samengestelde mortel

Art.nr. 054335

Basismengsel ("droog-gebluste", cementvrije zand-kalkmortel) voor het maken van mortel en pleister conform historisch voorbeeld onder toevoeging van lokaal verkrijgbare toeslagstoffen

Art.nr. 049125

Basismortel op basis van NHL 5

Art.nr. 22391320

Kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen. Kaleimortel Wit kan worden ingekleurd door toevoeging van maximum 400 gr alkalibestendig kleurpigment te mengen in het aanmaakwater.

Art.nr. 22391520

Kaleimortel op basis van natuurlijke hydraulische kalk en minerale toeslagstoffen