• Kompressen Stucmortel

  Art.nr. 107716

  Kompressen Stucmortel

  Zoutbuffer-stucmortel/opofferings-stucmortel conform WTA

  Kleur: grijs | 1077
  Kleur: grijs | 1077
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
  Dyn. E-Module ca. 2000 N/mm²
  Dichtheid vaste mortel ca 0,8 kg/dm³
  Open porositeit ca. 60 Vol.-%
  Laagdikte In één laag tot 20 mm
  In twee lagen tot 40 mm, per laag 10 - 20 mm
  Schudmaat ca. 0,7 kg/dm³
  Waterdosering ca. 8,5 l / 16 kg
  Waterindringdiepte Na 24 u > 10 mm

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Ontzouting en vochtreducerend
  • Opofferende stucmortel bij zoutbelaste ondergronden
  • Bufferlaag onder pleisters, samengesteld conform historische receptuur
  • Oude gebouwen, kelder en gevels

  Eigenschappen

  • Hoog zoutbufferend vermogen
  • Capillairactief
  • Reversibel
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Product als schraaplaag (hechtbrug) aanbrengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Voor het aanbrengen van de volgende stuclaag het oppervlak na voldoende droging met rasterspaan opruwen.

    Wachttijd voor volgende applicatie, minimum 3 dagen.

     

    Eén laag

    Laagdikte éénlagig tot 20 mm

     

    Twee lagen

    Laagdikte per bewerking 10 - 20 mm.

    Laagdikte tot 30 mm vers-in-vers

    Laagdikte 30 - 40 mm tweede laag na voldoende droging (ca. 12-24 uur) aanbrengen.

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • met spaan / plamuurmes / spuiten
   • Menggereedschap, spaan, vlakspaan, rei (aluminium), stuckam, bezem, roosterspaan, spijkerplaat, sponsbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 6 maand
   • Droog in de originele, gesloten verpakking tenminste 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 6,0 kg / cm laagdikte / m²
   • Ca. 6,0 kg/m²/cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Steeds een proefvlak zetten!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten