©

Restauratiepleister

Duurzame speciale pleisters voor een optimale bescherming van het gebouw

Bouwwerken veranderen. Door de jaren heen zetten vuil en schadelijke stoffen in de lucht zich af op de gevels. Vocht dringt in. Wanneer het tijd is voor een renovatie, worden de gevels in het algemeen altijd wel gereinigd, maar meestal is dat niet voldoende.

Door de jaren heen hebben zich zouten gevormd die bestand zijn tegen reiniging. Wanneer in die gevallen de pleisterlaag wordt vernieuwd, moeten de basis- en afwerklaag zodanig worden aangebracht dat ze zo langdurig mogelijk bestand zijn tegen die gevaren.

Het hoofddoel van restauratiepleistersystemen is om voor een lange periode te zorgen voor een droog oppervlak zonder uitbloeiingen en het metselwerk duurzaam te beschermen, waarin zouten in de pleisterlaag worden ingesloten en op die manier uit het metselwerk worden gehouden.

Om dit te bereiken functioneren restauratiepleistersystemen op twee manieren:

  • Restauratiepleisters zijn waterafstotend, maar ook in hoge mate dampdoorlatend. Dit leidt tot een verschuiving van het verdampingsgrens van het metselwerk naar de pleisterlaag
  • De basislaag neemt de functie als bufferlaag over. Vocht moet in vloeibare vorm met de daarin opgeloste zouten kunnen indringen en die bij het uitdampen door de restauratiepleister in de onderliggende pleisterlaag achterlaten

Remmers Saneerputz-systemen zijn hiervoor optimaal geschikt en hebben hun nut bewezen. De permanent waterafstotende en uiterst damp-open restauratiepleister zorgt ervoor dat het metselwerk kan drogen, maar houdt zouten vast, zodat er geen uitbloeiingen ontstaan. Wanneer er veel zouten aanwezig zijn, kan de ondergrond worden geëgaliseerd met SP Levell (Grundputz), die zouten de mogelijkheid geeft om te kristalliseren, zonder daarbij schade aan te richten. Een andere mogelijkheid is om met Remmers Kompressen Stucmortel een actieve opofferings-stucmortel aan te brengen, die dampopen en capillair actief is. Dit zorgt voor een duurzame vochtregulering en biedt met een poriënvolume van meer dan 60% veel ruimte voor de opslag van zouten.


Werkingsprincipe restauratiepleister - één laag

Verschuiving van de verdampingsgrens van het oppervlak naar de pleisterlaag. Restauratiepleisters zijn waterafstotend en zijn tegelijkertijd dampdoorlatend.

Werkingsprincipe pleistersysteem - twee lagen

Opslaan van zouten uit het metselwerk zonder schade aan de pleisterlaag. De basislaag is niet waterafstotend, zodat de zouten kunnen indringen.

Werkingsprincipe Kompressen Stucmortel

De pleister heeft een nog groter poriënvolume om mogelijk zout en vocht op te slaan respectievelijk door te laten en snel en efficiënt aan de lucht af te geven.

Saneerpleister

3 producten gevonden
 

Weergave:

Art.nr. 040120

Zoutbufferende poriën-grondpleister voor renovatie van vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 040220

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

Art.nr. 041620

Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA, zeer sulfaatbestendig