• SP Top White

  Art.nr. 040220

  SP Top White

  Saneerputz voor vocht- en zoutbelast metselwerk conform WTA

  Variant
  0402 | wit
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Brandklasse klasse A1
  Kwaliteitswaarborg GG-Cert + WTA
  Maximale korrelgrootte 1,25 mm
  Toeslagmateriaal volgens DIN EN 13139
  Capillaire wateropname w24 > 0,3 kg/m²
  Porositeit > 50 Vol.%
  Laagdikte één laag 10 tot 30 mm, twee lagen tot 40 mm
  Schudmaat Ca. 0,9 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 5,8 l/20 kg
  Dampdiffusieweerstand µ ≤ 15
  Waterdampdoorlaatbaarheid µ ≤ 15
  Waterindringdiepte na 24 h < 5 mm
  Druksterkteklasse CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Instandhouding, renovatie en sanering vochtige, met zout belaste muren en metselwerk
  • Binnenwanden bij kelders, oude gebouwen en gevels
  • Bij een hoge zoutbelasting in combinatie met SP Levell
  • In één laag te verwerken als basis- of afwerkstuclaag

  Eigenschappen

  • Hoge sulfaatweerstand en laag werkzaam alkaligehalte (SR/NA)
  • Dampdoorlatend
  • Laagdikte één laag tot 30 mm
  • Machinaal verspuitbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stabiele, schone en stofvrije ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Stucwerk, verflagen en coating min. 80 cm meer verwijderen dan de zichtbare schadegrens.

    Verweerde voegen tenminste 2 cm diep uitkrabben.

    Absorberende ondergronden matvochtig voornatten.

    Ondergrond: zuigend

    Breng SP Prep of SP Prep Rapid aan als een hechtbrug in een netvorm (dekkingsgebied 50 - 70 % dekking) met een maximale laagdikte van 5 mm.

    Alternatief: SP Top White aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

    Ondergrond: Zwak zuigend

    SP Prep of SP Prep Rapid volledig dekkend (100 %) met maximale laagdikte 5 mm aanbrengen.

    Alternatief: SP Top White aanbrengen als schraaplaag (hechtlaag).

    Ondergrond: minerale afdichtingsmortel

    Breng SP Prep vers-in-vers aan als een volledig dekkende hechtlaag in de laatste laag slurry.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Hechtbrug

    Het product met het gepaste materiaal aanbrengen.

    Eén laag

    Het product met geschikt gereedschap of machine aanbrengen.

    Twee lagen

    De eerste laag met een stuckam opruwen.

    De tweede laag na voldoende droging aanbrengen.

    Alternatief totale laagdikte in twee lagen nat-in-nat met er tussenin een wapeningsweefsel (Tex 6,5/100) aanbrengen.

    Wapeningsnetten min. 10 cm overlappen.

    Het oppervlak met rei natrekken.

    Het oppervlak nabewerken nadat het is aangetrokken.

    Het voorbereide oppervlak voor het aanbrengen van de volgende laag na voldoende droging voorbewerken met rasterspaan.

    In het geval van hydrofobe oppervlakken, vooraf bevochtigen met ontspannen water tot een matte vochtigheid alvorens verder te bepleisteren.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Op kritische ondergronden (zeer oneffen , diepe groeven, gemengd metselwerk) adviseren wij een wapeningsweefsel in het bovenste derde deel van de Saneerputz in te bedden.

    Bij de hoeken van in-/uitgangen extra wapeningsweefsel diagonaal inbedden.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Voor dikkere lagen van 10 - 30 mm wordt aanbevolen om de mortel "vers in vers" aan te brengen.

    Bewerken van opgeschuurde oppervlakken na 24 - 48 u.

    Verder afwerken van vervilte oppervlakken op zijn vroegst na 14 dagen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

    Voor een succesvol resultaat van de sanering is het onontbeerlijk de droogomstandigheden volgens WTA voorschriften 2-9-20 / D te volgen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

    Machinale verwerking kan tot verandering van de productspecifieke technische gegevens zoals sterkte, gehalte luchtporiën enz. leiden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • Menggereedschap, troffel, vlakspaan, aluminiumspaan, gipskam, sponsbord

   • Gereedschap voordat de mortel verhardt met water schoonmaken.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 8,8 kg/m²/ cm laagdikte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Steeds een proefvlak zetten!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.