Toepassingsgebied

 • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
 • alleen voor de professionele verwerker
 • Minerale oppervlakken, in het bijzonder kalksteen
 • Vermindering van zware metalen, met in het bijzonder lood
 • Vermindering van vuilkorsten
 • Het verwijderen van van vlekken, ontstaan door ijzer- en koperverbindingen
 • Voor de professionele verwerker.

Eigenschappen

 • watergedragen
 • Laag gehalte aan reinigende actieve bestanddelen
 • Ondergrondsparende reiniging
 • Emissievrij
 • Droogt op in een gemakkelijk te verwijderen huid
 • Bindt oppervlakkige onzuiverheden
 • Complexering van zware metalen
 • Werkvoorbereiding
  • Eisen aan de ondergrond

   Draagkrachtig en stofvrij.

  • Voorbereidingen

   Reinig het substraat met een geschikt gereedschap.

   Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

   Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

   Ondergrond goed voornatten

 • Verwerking
  • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
  • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
  • Materiaal goed oproeren.

   Meng indien nodig het product met Clean Galena max om de reinigende werking en het drooggedrag aan te passen.

   Wij raden aan ten minste 3 proefvlakken aan te brengen: Clean Galena neutraal onverdund, Clean Galena neutraal met Clean Galena max 1:1 en Clean Galena max onverdund.

   Documenteer de mengverhoudingen.

    

   Volvlaks aanbrengen op de ondergrond met behulp van geschikt gereedschap.

   Uitsparingen en contouren moeten goed worden opgevuld met materiaal.

   Na complete droging (in het algemeen 1 - 3 dagen na het aanbrengen) kan het vel voorzichtig verwijderd worden van de oppervlakte met een spatel.

   Reinig de behandelde oppervlakken na verwijdering van de huid met een spons en helder water, eventueel hete stoom, te beginnen bij het laagste punt.

   Eventueel verdere reiniging is afhankelijk van de aanwezige vervuiling en ondergrond.

   De behandeling eventueel herhalen.

 • Verwerkingsinstructies
  • Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

   De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte en de klimatologische omstandigheden.

   De ondergrond moet vrij zijn van biologische vervuilingen zoals algen, mos en schimmels.

 • Gereedschap / Reiniging
  • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
  • Borstels, spatels, troffels, airless apparatuur, peristaltische pompen

   Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

 • Opslag / Houdbaarheid
  • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
  • houdbaarheid 12 maand
  • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

 • Verbruik
  • Ca. 2 - 3 kg/m² bij een vlakke ondergrond
   Gebruikelijke natte laagdikte 2,5 mm

  • Bepaal de exacte hoeveelheid aan een voldoende groot, representatief proefvlak.

   Bij vermenging met Clean Galena wordt het verbruik verminderd volgens de mengverhouding.

 • Algemene instructies
  • Maak steeds een voldoende groot en representatief proefoppervlak aan!

   Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

   Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

 • Verwijderingsinstructie
  • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

   Verontreinigd materiaal moet na gebruik worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

 • Veiligheid / Regelgeving
  • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Mogelijke systeemproducten