Clean Galena

Emissievrije reiniging van buitenoppervlakken

©
Meer

Clean Galena

Emissievrije reiniging van buitenoppervlakken

 • Weinig vocht op de bouwstructuur
 • Geen stof
 • Geen uitstoot van schadelijke stoffen
 • Schadelijke stoffen verbinden met het kompres en zijn dus gemakkelijk te verwijderen

©

Een speciale reinigingsmethode

De laatste jaren zien we terecht een toegenomen bewustwording over de schadelijke uitstoot die met gevelreiniging gepaard gaat. Daarbij wordt vooral nauwkeurig bestudeerd of het reinigingsproces ervoor zorgt dat er zware metalen - in welke vorm dan ook - vrijkomen in de atmosfeer. Een goede methode om te verhinderen dat vervuilende stoffen vrijkomen tijdens het reinigingsproces is het gebruik van reinigingskompressen.

Dit zijn reinigingsmiddelen in de vorm van een pasta die naast een dragermateriaal ook actieve reinigingsstoffen bevat. Bij het aanbrengen lost de pasta onzuiverheden in de ondergrond op doordat het vuil samen met het oplosmiddel verbindt met de kompressen. Bij het einde van het reinigingsproces is het kompres bijna volledig opgedroogd. Deze pasta’s kunnen in combinatie met verschillende actieve stoffen gebruikt worden, bijv. voor het verwijderen van teer, roestvlekken, gipskorsten, vetresten, residuen van zware metalen, enz.

©

Clean Galena is een voorbeeld van een emissievrij reinigingskompres. Het bevat geen ammoniumcarbonaat of EDTA. De actieve stoffen van Clean Galena bestaan uitverschillende bio-afbreekbare complexvormers die ook in de voedingsindustrie worden gebruikt (stoffen die met verschillende metaalionen kunnen verbinden, zoals ijzer, koper, lood en andere zware metaalionen). Ze worden op een efficiënte manier gecombineerd, waardoor het reinigingseffect van elk afzonderlijk ingrediënt nog extra versterkt wordt. Het dragermateriaal is bentoniet, een gelaagde silicaat die verbindt met verschillende opgeloste stoffen en colloïden door middel van adsorptie en elektrochemische processen. Het regelt bovendien het vochttransport tijdens het reinigingsproces met behulp van een kleine hoeveelheid cellulose. Na een dag – of iets langer bij erg lage temperaturen en hoge vochtigheid – droogt het kompres uit en komt het los van de ondergrond. Het opgedroogde materiaal wordt vervolgens verwijderd en opgeruimd volgens de plaatselijke wettelijke bepalingen. Enkel het vuil dat van de gevel verwijderd wordt, is daarbij van belang, niet het kompresmateriaal zelf.

Verschillende labotests hebben daarenboven bewezen dat Clean Galena een uitermate geschikt reinigingsmiddel is, niet alleen voor natuursteen, maar ook voor vervuilde baksteen.

Referenties

Applicatie

Clean Galena wordt aangebracht door middel van 4 eenvoudige stappen. Allereerst wordt het te reinigen oppervlak voorgenat met water. Hierna kan Clean Galena aangebracht worden met een airless pistool of met de kwast in één, desgewenst twee lagen. Indien een grondige reiniging van opgehoopt vuil vereist is, kan een tweede laag nodig zijn. Na een dag - of iets langer bij erg lage temperaturen en hoge vochtigheid - droogt het peel-off kompres uit en komt het los van de ondergrond. Het opgedroogde materiaal kan vervolgens in grote vellen verwijderd worden.

Voornatten met water

Aanbrengen in 1 of 2 lagen

Droogtijd & verwijderen van opgedroogd kompres

Clean Galena

Emissievrije reiniging van buitenoppervlakken

 • Clean Galena

  Art.nr. 066101

  Clean Galena max

  Reinigingspasta voor een emissievrije reiniging van natuursteen oppervlakken

  Varianten
  0661 | Clean Galena max
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,18 g/ml
  pH-Waarde ca. 10,0

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden/plafonds binnen en buiten
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Aanpassing van de effectieve sterkte en de droogeigenschappen van Clean Galena neutraal
  • Minerale oppervlakken, in het bijzonder kalksteen
  • Vermindering van zware metalen, met in het bijzonder lood
  • Vermindering van vuilkorsten
  • Het verwijderen van van vlekken, ontstaan door ijzer- en koperverbindingen
  • Voor de professionele verwerker.

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Maximaal gehalte aan reinigende actieve bestanddelen
  • Ondergrondsparende reiniging
  • Emissievrij
  • Droogt op in een gemakkelijk te verwijderen huid
  • Bindt oppervlakkige onzuiverheden
  • Complexering van zware metalen
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig en stofvrij.

    De ondergrond moet vrij zijn van biologische vervuilingen zoals algen, mos en schimmels.

   • Voorbereidingen

    Reinig het substraat met een geschikt gereedschap.

    Ter beoordeling van het reinigingseffect een proefvlak opzetten.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Ondergrond goed voornatten

  • Verwerkingsinstructies
   • Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

    De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de laagdikte en de klimatologische omstandigheden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwast/plamuurmes/gladde spaan/airless spuit
   • Borstels, spatels, troffels, airless apparatuur, peristaltische pompen

   • Gereedschap direct na gebruik met water en zeep reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • houdbaarheid 12 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Ca. 2 - 3 kg/m² met vlakke ondergrond
    Gebruikelijke natte laagdikte 2,5 mm

   • Bepaal de exacte hoeveelheid aan een voldoende groot, representatief proefvlak.

    Bij vermenging met Clean Galena neutraal wordt het verbruik gereduceerd afhankelijk van de mengverhouding.

  • Algemene instructies
   • Maak steeds een voldoende groot en representatief proefoppervlak aan!

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Verontreinigd materiaal moet na gebruik worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten