• RM GF

  Art.nr. 058805

  RM GF

  Minerale restauratiemortel, gietbaar

  Varianten
  M15
  Varianten
  ≤ 0,5 mm
  Kleur:
  grijs (eigen kleur) (grijs (eigen kleur)) | 0588
  Kleur: grijs (eigen kleur) (grijs (eigen kleur)) | 0588
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) Ca. 7 N/mm²
  Druksterkte (28 dagen) Ca. 20 N/mm²
  E-module (DIN 1048) Ca. 17 kN/mm²
  Maximale korrelgrootte 0,5 mm
  Schudmaat Ca. 1,6 kg/dm³
  Waterdosering Ca. 4,8 - 5,0 l/25 kg
  Krimpgedrag DIN 52450 Na 28 dagen: Ca. -1,2 mm/m

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor het kopiëren van beeldhouw-werken, sculpturen en ornamenten d.m.v. gieten.
  • Voor het gieten van open en gesloten vormen

  Eigenschappen

  • Gietbaar
  • Laag gehalte aan vrije alkaliën
  • Geringe eigen spanning
  • UV-bestendige pigmenten
  • Hydrofoob instelbaar
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Noodzakelijke reinigingsmaatregelen dienen zo voorzichtig mogelijk te worden uitgevoerd, bijv. door besproeien met koud of warm water of door middel van stoomreiniging; bij hardnekkige vervuiling dient bij voorkeur de rotec zachtstraalmethode of Remmers reinigingsproducten [bijv. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR] te worden gebruikt.

    Bij kunsthistorische, waardevolle monumentale sierdelen, ornamenten en beelden de vuilkorsten voorzichtig verwijderen en daarna meerdere malen intensief verstevigen met Remmers KSE steenverstevigers en zo conserveren en behouden.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • gieten
   • Desgevallend een bekisting maken

    Maak indien nodig een contactlaag aan.

    Om bij het ingieten van de mortel in de mal insluiting van lucht te voorkomen, de mortel langzaam langs een houten lat of met een trechter in een dunne laag gelijkmatig in de mal laten lopen.

    Natrillen indien nodig

    Afhankelijk van de grootte en de vorm van de te maken kopie kan na 1 dag de mal worden verwijderd en de kopie eventueel bijgewerkt worden.

    Wachttijd tussen 2 bewerkingen is minstens 24 uur.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De aard en duur van de nabehandeling en oppervlaktebewerking hebben invloed op de uiteindelijke kleur.

    Geringe kleurafwijkingen bij verschillende chargen zijn mogelijk!

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten
   • menggereedschap, vlakspaan, blokkwast, vulhulp/maatbeker

    Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,8 kg / mm laagdikte / m²
   • ca. 1,8 kg/l holle ruimte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Speciale kleuren naar kleurnummer (MF.nr., kleurenwaaier, NCS enz.) of ingezonden kleurmonster (bij wisselende respectievelijk veranderende kleur de gewenste kleuren duidelijk aangegeven).

    De na droging en verharding ontstane kleur is afhankelijk van de omgevingscondities en verwerkingsmethode. Zo ziet een vers, glad oppervlak, in vergelijking met een later afgeglad of ruw oppervlak er lichter uit. Verschillende korrelgroottes in hetzelfde artikel kunnen leiden tot geringe kleurafwijkingen. Vochtbelasting vanuit de ondergrond kan verkleuringen veroorzaken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alkalische bindmiddelen kunnen niet ijzerhoudend metaal aantasten.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's