• NHL Top Historic

  Art.nr. 049025

  NHL Top Historic

  Topstucmortel op basis van NHL 5

  Kleur: grijs | 0490
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Buigtreksterkte (28 d) 0,9 N/mm²
  Brandklasse Klasse A1
  Druksterkte (28 dagen) 3,5 N/mm²
  Maximale korrelgrootte ca. 1,2 mm
  Laagdikte max. 20 mm
  Waterdosering ca. 16,5 % komt overeen met 4,1 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor binnen en buiten
  • Voor reparatie, renovatie en herstelling van oude gevels, historische gebouwen en historische monumenten

  Eigenschappen

  • Geformuleerd in overeenstemming met de doelstellingen inzake monumentenzorg
  • Cementvrij
  • Spanningsarm verhardingsverloop
  • Lage E-module
  • Vocht- en klimaatregulerend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Ondergrond mat vochtig voornatten.

     

    Ondergrond: zuigend met een lage sterkte

    Produkt als aanbrandlaag > 50 % dekkend aanbrengen.

     

    Ondergrond: Zwak zuigend

    Product als schraaplaag (hechtbrug) aanbrengen.

  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 25°C
   • Het product met aangepast gereedschap als hechtbrug aanbrengen.

    Kort laten aantrekken en totaaldikte aanbrengen.

    Minimale laagdikte ca. 20 mm (volgens receptuur)

    Met aangepast gereedschap glad afwerken.

    Nabewerking met hout- of kunstofspaan

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Oppervlakken met verse mortel minstens 4 dagen tegen te snelle droging, vorst en regen beschermen.

    Haarscheurtjes / krimpscheurtjes zijn onschadelijk en kunnen niet worden afgekeurd, omdat ze de eigenschappen niet beïnvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Menggereedschap, fijne pleisterspaan, vlakspaan, bezem

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 9 maand
   • Op pallets, droog opgeslagen, in gesloten verpakking circa 9 maanden

  • Verbruik
   • 1,6 kg / mm laagdikte / m²
   • Ca. 1,6 kg/m²/mm

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Niet op gipshoudende ondergronden toepassen!

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's