©
Onderwerp: Bouwbescherming

Clean Galena

vrijdag, 28.05.2021

Emissievrije reiniging van historische natuursteenoppervlakken

Meestal worden gebouwen om esthetische of technische redenen gereinigd. Hoewel het esthetische aspect een essentiële rol speelt bij de beslissing, blijft het moeilijk om dit objectief te benaderen. Het technische verhaal is helemaal anders: het vuil dat zich vastzet, houdt doorgaans vocht en andere schadelijke stoffen vast, waardoor de ondergrond steeds trager opdroogt. De natuursteen blijft dus langer vochtig, wat ervoor zorgt dat de bijbehorende schadelijke processen een grotere impact hebben.

De reiniging van oppervlakken houdt telkens opnieuw risico’s in. Zo kan de structuur van het gebouw beschadigd worden of kunnen schadelijke stoffen vrijkomen die zich hebben opgestapeld. Met Clean Galena worden deze risico‘s tot een minimum beperkt. Het opgestapelde vuil dat bij de reiniging van gevels in stedelijke gebieden verwijderd wordt, ontstaat meestal doordat kleine zwevende deeltjes in de atmosfeer zich gaan afzetten. Denk maar aan stof, dieselroet, stofdeeltjes die vrijkomen bij de wrijving tussen banden en remmen, ijzerdeeltjes van de spoorwegen en dergelijke. Deze laag bevat vaak zware metalen en kan reacties met de natuursteenstructuur veroorzaken, waardoor het originele oppervlak beschadigd wordt.

Innovatieve technologie met aandacht voor de mens, het milieu en ons cultureel erfgoed

Clean Galena werkt als een reinigingskompres en werd in eerste instantie ontwikkeld voor de complexatie en emissievrije verwerking van metaalionen van gevels. Daarnaast doet het kompres ook dienst als reinigingsmiddel. Een reinigingskompres is een pasta, die naast dragermateriaal ook actieve reinigingsstoffen bevat. Clean Galena wordt aangebracht op het oppervlak in één tot drie lagen, in een laag van 2 mm. Bij het aanbrengen lost de pasta onzuiverheden in de ondergrond op doordat het vuil zich aan het oplosmiddel in de kompressen bindt. Na de droogtijd, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal het kompres loskomen van de ondergrond.

Museum van Schone Kunsten in Antwerpen

Clean Galena werd door Remmers eerst ontwikkeld op vraag van de Franse markt. De behoefte was groot gezien de republiek veel historische gebouwen in kalksteen telt. Daarom werd Clean Galena al snel toegepast bij de restauratie van iconische gebouwen zoals het Louvre, het Hôtel de Rohan en het Musée Carnavalet. Maar ook dichter bij huis, meer bepaald in Antwerpen, werd Clean Galena veelvuldig ingezet bij restauratieprojecten. Zo werd naast de Handelsbeurs ook de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten met deze premium reiningskompres behandeld. Vooral bij het laatste project leverden de medewerkers van hoofdaannemer Artes een uitmuntende prestatie. Het betrof hier immers geen simpele reiniging van een vlakke wand of gevel. Wel moest de gebeeldhouwde fries op de noordgevel van het museum gereinigd worden. Een delicate klus, die uiteindelijk toch moeiteloos verliep. Filip Moens was als Head of MU Heritage nauw betrokken: “Na het aanbrengen van de pasta volstond een droogtijd van twee dragen. Tegen dan had de pasta het vuil uit de steen getrokken en begon hij te craqueleren. Vervolgens moest het kompres enkel afgepeld worden. Het resultaat was verbluffend. Al het vuil was verdwenen.” Met dit referentieproject bewees Clean Galena hoe doeltreffend het kan zijn in precaire opdrachten.