©
Onderwerp: Bouwbescherming

High performance vloeren voor de voedingsindustrie

donderdag, 12.08.2021

High Performance vloeren voor de voedingsindustrie

Maximale belastbaarheid, blijvend hygiënisch.


De voedselverwerkende industrie is een van de meest veeleisende industriële sectoren voor vloerbedekkingen. Zware productieapparatuur en containers vormen een zware mechanische belasting voor de vloeren. Daarnaast zijn er chemische uitdagingen door zuren en alkaliën die ontstaan tijdens het productieproces of tijdens schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast kunnen thermische spanningen optreden door stralingswarmte, zoals in de bakkerijproductie, of wisselende temperatuurspanningen in de drankenproductie. De vloer moet bestand zijn tegen al deze uitdagingen. Het spreekt voor zich dat de hygiëne op geen enkele manier in het gedrang mag komen.


Remmers Crete vloercoatingsystemen zijn net zo goed bestand tegen de verschillende belastingen als dat ze voldoen aan de vereiste hygiëne-eisen. Dit wordt bevestigd door een voedselgeschiktheidscertificaat dat door externe instituten wordt uitgereikt. Ook aan de stabiliteit is gedacht. Remmers vloersystemen kunnen worden uitgevoerd met verschillende slipweerstandsklassen en verplaatsingsruimtes, uiteraard ook gecertificeerd.


Remmers epoxy vloerbedekkingen zijn een alternatief. Ze zijn oplosmiddelvrij en na uitharding fysiologisch onschadelijk. Ze worden toegepast waar de chemische en thermische belasting minder zwaar is, maar de hygiëne-eisen even hoog zijn, bijvoorbeeld in opslagruimten voor levensmiddelen of laboratoria. De geschiktheid voor gebruik als voegloze coating in de levensmiddelenindustrie is door een extern instituut getest en bevestigd. Door de combinatie van speciale epoxyharsbindmiddelen en op elkaar afgestemde vulstoffen kunnen economische systemen worden gerealiseerd die geschikt zijn voor de verschillende toepassingsgebieden.