Art.nr. 376401

  Aqua NK-004-Nuanceerconcentraat

  Watergedragen kleurstof, bijvoorbeeld voor de verwerking als kleurbeits

  Kleur: speciale kleuren | 3764
  Kleur: speciale kleuren | 3764
  Kies een kleur
  VPE

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel Acrylpolymeer
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,6 g/cm³ (witte kleur) ong 0,98 - 1,02 g/cm³ (alle andere kleuren)
  Geur Karakteristiek

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Nuanceringsconcentraat voor het nanuanceren van watergedragen lakken en beitsen

  Eigenschappen

  • Sterk geconcentreerde pigmentpreparaten
  • UV-bestendig
  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +18°C tot max. +25°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Roerend met het systeemproduct tot een homogeen massa is bereikt.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water resp. Aqua RK-898-Reinigingsconcentraat reinigen.

    Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Naar behoefte en toepassing: Gronderingsbeits: 30% Aqua NK-004 en 70% Aqua KB-004 kleurloos Als nuancering: max. 30% Aqua NK-004 in Aqua KB-004 in kleur Ingekleurde lak: toevoeging van 1 - 2% in Aqua aflak

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.