• BIT 1K [basic]

  Art.nr. 0872

  BIT 1K [basic]

  Oplosmiddelvrije kunststofgemodificeerde dik-bitumencoating met polystyreen 1K

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Kunststof gemodificeerde bitumenemulsie op basis van polystyreen
  Dichtheid klaargemaakt mengsel ong. 0,75 kg/l
  Droogtijd
  (20 °C / 70 % rel. vochtigheid)
  ong. 72 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden en de natte laagdikte kan de droogtijd langer of korter zijn)
  Consistentie Pasteus, tixotroop
  Scheuroverbrugging ≥ 2 mm
  Insnijdingsdrukproef (DIN 15820) Voldoet
  Droog restwaarde ong. 80 Vol.%

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Afdichting beneden maaiveld voor nieuw- en bestaande bouw
  • Waterinwerking klasse W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E, W3-E en W4-E conform DIN 18533
  • Curatieve afdichting conform WTA-merkblad 4-6
  • Sokkel- en vloerwandaansluiting

  Eigenschappen

  • watergedragen
  • Oplosmiddelvrij
  • Waterdicht
  • Extreem flexibel, elastisch en scheuroverbruggend
  • Getest Radondicht
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Egale, minerale ondergrond.

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

    Bereid betonnen ondergronden voor op de wand-/basisverbinding door middel van mechanische verwijdering.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

    Eventueel beschermen tegen vocht vanuit de ondergrond.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Hoeken en kanten afronden.

    Rond de binnenhoeken af met een geschikte, minerale mortel.

    Oneffenheden > 5 mm mineraal dichtzetten.

    Zuigende minerale ondergronden met Kiesol MB gronderen. Niet-zuigende minerale ondergronden met BIT Primer [basic] (1:10 in water) gronderen.

    Indien de ondergrond verstevigd dient te worden, de ondergrond met Kiesol (1:1 met water) gronderen!

    Als contactlaag en om luchtbelletjes te vermijden, breng je een schraaplaag aan met het product.

  • Verwerking
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5ºC tot max. +30 °C.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Verwijder het gedroogde materiaal dat aan de rand van de emmer vastzit.

    Breng volgens de regels twee lagen product aan op de voorbereide ondergrond.

    Eventueel wapeningsweefsel in de eerste afdichtingslaag inbedden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Pas behandelde oppervlakken tegen regen, directe zoninwerking, vorst en condensvorming beschermen.

    De droge afdichting tegen mechanische beschadigingen en UV-straling beschermen.

    Voor machinale verwerking kunt u contact opnemen met Remmers Techniek Service. Tel.: +49 5432 83 900

  • Gereedschap / Reiniging
   • airless/airmix spuiten / met spaan aanbrengen
   • Gladde spaan, laagdiktespaan, geschikt spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 6 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de originele, gesloten verpakking, niet vermengd, vorstvrij, droog minstens 6 maanden.

  • Verbruik
   • ca. 1,3 ltr / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,3 l/m²/mm droge laagdikte Details zie verbruikstabel onder toepassingsvoorbeelden

  • Toepassingsvoorbeelden
   • Waterinwerkingsklasse
    (volgens DIN 18533)

    Droge laagdikte
    (mm)
    Natte laagdikte
    (mm)
    Verbruik
    (l/m²)
    Opbrengst
    30 l
    (m²)
    W1-E
    Grondvocht en water zonder druk

    ≥ 3 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 7,5
    W2.1-E*
    Matige inwerking van drukken water (ondergedompelde diepte≤ 3 m)

    ≥ 4 ca. 5,0 ca. 5,0 ca. 6,0
    W3-E
    Water zonder druk op met aarde bedekte plafonds

    ≥ 4 ca. 5,0 ca. 5,0 ca. 6,0
    W4-E
    Spatwater op sokkelafdichting en capillair vocht in en onder muren onder maaiveld

    ≥ 3 ca. 4,0 ca. 4,0 ca. 7,5

    *alleen oppervlakteafdichting (geen abP volgens PG-ÜBB) 

    Toeslag op de laagdikte conform DIN 18533

    du = schraaplaag verbruik ca. 0,5 l/m² (afhankelijk van de ondergrond)

    dv = - met laagdiktespaan niet nodig

            - zonder laagdiktespaan verbruik ca. 0,7 l/m² (dmin = 4mm)


  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Bij het uitvoeren van afdichtingswerkzaamheden moeten de gegevens van de betreffende testrapporten in acht worden genomen. Deze zijn op de website beschikbaar.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.