• Dekvloer/chape Snelcement

  Art.nr. 281425

  Dekvloer/chape Snelcement

  Snel afbindende speciale cement voor snel te belasten zandcementdekvloeren

  Kleur: Dekvloer/chape Snelcement | 2814
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar Na ong. 3 uur
  Buigtreksterkte (DIN 1164 - 1:4 gewichtsdelen cement:vulstoffen Na 24 uur: > 2 N/mm²
  Na 28 dagen: ong. 6 N/mm²
  Druksterkten * * (volgens DIN 1164, 1: 4 gewichtsdelen cement: aggregaten) Na 24 uur: > 10 N/mm²
  Na 28 dagen: ong. 25 N/mm²
  Schudmaat ong. 1,4 kg/dm³
  Waterdosering 7,0 - 11,0 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Snelcement voor het samenstellen van snel te belasten, af te werken vloeren, binnen en buiten
  • Voor vloeren als hechtende dekvloer op folie of isolatieplaten
  • Snel te gebruiken vloerverwarming.

  Eigenschappen

  • Beloopbaar na 3 uur, afhankelijk van de temperatuur
  • Zeer snel afbindend en na enkele uren beschikbaar om tegels te plaatsen
  • Snelle binding met water
  • Water-, weer- en vorstbestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Voor het samenstellen van een hechtende dekvloer moet de ondergrond gereinigd zijn en onvoldoende draagkrachtige lagen verwijderen (bijv. stofvrij stralen, frezen of schuren).

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • Machinale verwerking

    2 % Vertrager (VZ) (art.nr. 0130) - ca. 0,5 ltr per zak cement toevoegen aan het aanmaakwater

     

    Hechtlaag om een goed hechten-de zandcementdekvloer aan te brengen

    aanmaakwater Hechtemulsie + water in een mengverhouding van 1:2 volumedelen.

    1 volumedeel Dekvloer-Snelcement en 1 volumedeel Remmers Kwartszand 0,2-2,0 mm (droog) in een verhouding van 1:1 mengen

    aanmaakwater toevoegen totdat een homogene slurry ontstaat.

    Het aanbrengen van de hechtlaag

    De hechtslurry op de mat vochtige ondergrond volledig dekkend in een laagdikte van minimaal 1 mm met een bezem goed, stevig aanbrengen.

    chape direct nat-in-nat aanbrengen

     

    Verwerking van de Dekvloer-Snelcement

    Het kant-en-klare mengsel direct op de ondergrond aanbrengen en in de gewenste laagdikte verdelen, verdichten en schuren.

    Grotere vloeren door aansluit- of dilatatievoegen opdelen.

    Aansluit- en bewegingsvoegen moeten worden aangebracht en overgenomen zoals bij conventionele cementdekvloeren.

     

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    De vloer na het leggen beschermen tegen te snelle droging, wind en zon-inwerking.

    Restvocht in de vloer bij het aanbrengen van vochtgevoelige materialen moet getest worden

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • menggereedschap, afwerkspaan voor de dekvloer, wrijfplank

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Bij een mengverhouding van 1:4 ong. 3,5-4,0 kg cement/m² en cm laagdikte Bij een mengverhouding van 1:5 ong. 3,0-3,5 kg cement/m² en cm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Gereedschap, accessoires en PBM's