• Epoxy Flex Coating PG
 • Epoxy Flex Coating PG
 • Epoxy Flex Coating PG
  • Epoxy Flex Coating PG
  • Epoxy Flex Coating PG
  • Epoxy Flex Coating PG

  Art.nr. 625113

  Epoxy Flex PH

  Gepigmenteerde, zelfnivellerende coating

  Kleur: kiezelgrijs | 6251
  Kleur: kiezelgrijs | 6251
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Component A

  Dichtheid (20 °C) 1,6 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 2900 mPa s

  Component B

  Dichtheid (20 °C) 1,0 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 100 mPa s

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) 1,5 g/cm³
  Viscositeit ( 25 °C) 800 mPa s

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Buigtreksterkte > 14 N/mm² *
  Druksterkte > 40 N/mm² *
  Shore D na 28 dagen 80

  Technische gegevens

  * epoxymortel 1 : 10 met troffelzand

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Coating
  • Gevulde coating

  Eigenschappen

  • Statisch scheuroverbruggend
  • Mechanisch belastbaar
  • Chemisch belastbaar
  • Berijdbaar met palletwagen en vorkheftruck
  • In uitgereageerde toestand fysiologisch onschadelijk
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet draagkrachtig zijn, vormstabiel, stevig, ontdaan van losse delen, stof, olie, vet, rubbersporen en andere stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden.

    De hechttreksterkte van het gegrondeerde oppervlak moet minstens 1,5 N/mm² (kleinste individuele waarde minstens 1,0 N/mm²) en de druksterkte minstens 25 N/mm² bedragen.

    Er moet absoluut een geschikte Remmers epoxy-grondering of epoxy-schraaplaag aangebracht worden.

   • Voorbereidingen

    Afhankelijk van de ondergrond wordt deze met de daarvoor geschikte grondering en een schraaplaag, gegrondeerd en geëgaliseerd.

    Voor gedetailleerde informatie raadpleeg de huidige technische fiche van elk product.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 82 : comp. B 18
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Het mengsel overgieten in een schone emmer en nogmaals goed vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • gietcoating/staand te verwerken
   • potlife 30 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +10°C tot max. +30°C.

   • De doorharding kan versneld worden door het toevoegen van ACC H. De verwerkingsinstructies kunnen op aanvraag verkregen worden.

    Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

   • Gereedschap / Reiniging
    • gietcoating/staand te verwerken
    • Getande spaan, verdeelspaan, Schlingenwals, prikroller, geschikt mengapparaat

    • Uitgebreide informatie hierover vindt u in ons gereedschapsprogramma.

     Gereedschap en vervuiling indien nog niet verhard met Verdunning V101 reinigen.

     Bij de reiniging de beschermingsmaatregelen en voorschriften voor afvalverwijdering in acht nemen.

   • Opslag / Houdbaarheid
    • vorstvrij opslaan
    • houdbaarheid 12 maand
    • In ongeopende, originele verpakkking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand (component A) respectievelijk min. 24 maand (component B).

    • Verbruik
     • Zie toepassingsvoorbeelden

    • Toepassingsvoorbeelden
    Temperatuur Begaanbaar na
    +8 °C 55 u
    +12 °C 40 u
    +20 °C 16 u
    Toepassing

    Vulgraad met Selectmix 

    01/03

    Verbruik bindmiddel [kg/m²]
    Verbruik mengsel [kg/m²]
    Mogelijke tandlijsten
    Verbruik per mm laagdikte [kg/m²]

    Coating < 1 mm

    ongevuld
    0,8 - 1,0
    0,8 - 1,0
    Nr. 5

    Coating < 1 mmongevuld
    1,4 - 1,6
    1,4 - 1,6
    Nr. 7
    1,50
    Gevulde coating
    1 : 0,3
    minstens 1,2
    minstens 1,5
    Nr. 25
    1,60
    Gevulde coating1 : 0,5
    minstens 1,5
    minstens 2,3
    Nr. 46
    1,65
    Gevulde coating1 : 0,8
    minstens 1,7
    minstens 3,0
    Nr. 55
    1,75
    Gevulde coating1 : 1
    minstens 1,8
    minstens 3,6
    Nr. 72
    1,80

   • Gevulde coating

    Het met Selectmix 01/03 gevulde materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen, met een geschikte getande spaan / getande vloertrekker verdelen en eventueel met een prikroller narollen.

    De keuze van vulgraad is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en vereiste laagdikte.

    (zie tabel)

   • Coating

    Het materiaal op de goed voorbereide ondergrond aanbrengen en met geschikt gereedschap, bijv. getande spaan of getande vloertrekker, verdelen.

    Aansluitend met een Schlingen-of prikwals nabewerken.

    Het verbruik is afhankelijk van de ondergrond, temperatuur en de vereiste optiek en laagdikte.

    (zie tabel)

  • Algemene instructies
   • Alle bovengenoemde waarden en verbruiken zijn onder laboratoriumcondities (20°C) met standaardkleuren verkregen. Op locatie kunnen geringe afwijkingen ontstaan.

    Moeilijk dekkende kleuren (bijv. geel, rood of oranje) geven vaak een transparant effect. Dit bij de systeemkeuze en samenstelling in acht nemen.

    Op aaneengesloten vlakken alleen materiaal met hetzelfde chargenummer verwerken, omdat anders geringe verschillen in kleur, glans en structuur kunnen ontstaan.

    Speciale kleuren met een geringe dekkracht, andere zandsamenstellingen alsook lagere temperaturen kunnen de mengverhouding reduceren en eventueel de optiek beïnvloeden.

    Reparaties en herstel aan bestaande oppervlakken leiden tot een zichtbare overgang qua voorkomen en structuur.

    Schuivende en slepende mechanische belastingen leiden tot slijtagesporen.

    Belasting door voertuigen met metalen en polyamide banden alsmede dynamische puntbelasting kunnen eventueel leiden tot een verhoogde slijtage.

    Bij UV- en weersinvloeden zijn epoxyharsen niet kleurstabiel.

    Verdere informatie met betrekking tot de verwerking, systeemopbouw en het onderhoud van de producten vindt u in de nieuwste technische merkbladen en de Remmers systeemaanbevelingen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Alleen voor professioneel gebruik!

    Deze informatie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's