• Marmerlijm

  Art.nr. 285025

  FL Fix White

  Witte natuursteen- en tegellijm

  Kleur: wit | 2850
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar/in te voegen ong. 3 uur
  Belasting ong. 24 uur
  Lijm laagdikte Tot max. 15 mm
  Open lijmtijd Ong. 30 minuten (afhankelijk van de temperatuur)
  Schudmaat ong. 1,2 kg/dm³
  Waterdosering ong. 6,75 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Het leggen van keramische wand- en vloertegels
  • Het verlijmen van natuursteen wand- en vloertegels
  • Het verlijmen van glasmozaïek en glasbouwstenen
  • Binnen- en buiten
  • Droog, nat en onder water
  • Oneffenheden in de ondergrond kunnen tot 5 mm worden geëgaliseerd

  Eigenschappen

  • Wit bindmiddel
  • Snelle binding met water
  • Hoge hechttreksterkte (C 2)
  • Zakt nagenoeg niet na (T) en zeer goede hechting
  • Zeer lange lijmopentijd (E)
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Oneffenheden en mortelrestanten verwijderen.

    Ondergrond egaliseren.

    Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met Primer Hydro F.

  • Verwerking
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Ter verhoging van de hechttreksterkte een schraaplaag (contactlaag) aanbrengen.

    Materiaal direct met een aangepaste tandkam uitkammen.

    Het te verlijmen materiaal in de verse lijmlaag leggen en aandrukken,

    De verse mortelrestanten van de bovenzijde van de tegels direct verwijderen.

    Voegen vrijwaren van mortelresten.

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

    Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Bij vloeren met vloerverwarming een gesloten lijmlaag van 2 mm onder de tegels aanbrengen om de functionaliteit te waarborgen.

    Bij het plaatsen op een bestaande, vaste oude bekleding eerst een schraaplaag aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • mortelvloer / spachtel / spaanlaag
   • menggereedschap, spaan, vlakspaan, strooitroffel, getande spaan

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,15 kg/m²/mm laagdikte 4 mm kam: ong. 2,3 kg/m² 8 mm kam: ong. 4,6 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten