• Flexvoeg

  Art.nr. 289106

  FL grout flex

  Kunstharsveredelde voegenmortel

  Kleur: cementgrijs | 2891
  Kleur: cementgrijs | 2891
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Beloopbaar Na ong. 24 uur
  Mortelgroep (DIN 18550-2) III
  Schudmaat ong. 1,5 kg/dm³
  Waterdosering ong. 1,2 l / 6 kg
  ong. 5,0 l / 25 kg

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • Binnen en buiten, zowel in droge bouw als natte bouw
  • Voor voegbreedtes van 4 tot 20 mm
  • Voor verwarmde bekledingsconstructies
  • Voor het invoegen van alle soorten keramische wand- en vloertegels
  • Wanden uit glassteen

  Eigenschappen

  • Hoge slijtvastheid
  • Verminderde wateropname
  • Flexibele voegmortel conform DIN EN 13888
  • Water- en vorstbestendig
  • Goede kanthechting.
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Overtollig materiaal van de voegen verwijderen

  • Verwerking
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, ondergrond- en omgevingstemperatuur: min. +5 °C tot max. +30 °C.

   • De mortel met een rubberen spaan volledig aanbrengen en in de voegen drukken.

    Overtollig materiaal aan het oppervlak met vloertrekker of rubberen spaan verwijderen.

    Verwijder na een korte droogtijd de mortelsluier met een licht vochtige spons.

  • Verwerkingsinstructies
   • Mortel die al begint te verharden niet meer met water aanmaken of toevoegen aan verse mortel.

    Niet bij direct zonlicht of opgewarmde oppervlakten aanbrengen.

    Door middel van de vingertest, nagaan of het materiaal voldoende is aangetrokken en wasklaar is.

    De reiniging gebeurt met een minimaal gebruik van water.

    Laatste reiniging altijd met schoon water.

    Beschermen tegen een te snelle uitdroging.

  • Gereedschap / Reiniging
   • spaan / plamuurmes / voegspijker / rubberen trekker
   • Menggereedschap, roestvrijstalen troffel, voegbord, sponsbord, spons

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • tegen vocht beschermen
   • houdbaarheid 12 maand
   • Droog, in ongeopende verpakking, 12 maand.

  • Verbruik
   • 1,8 kg / mm laagdikte / m²
   • ong. 1,8 kg/m²/mm laagdikte

  • Algemene instructies
   • Chromaatarm conform RL 2003/53/EG

    Productgegevens zijn onder laboratoriumcondities bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid verkregen

    Aanmaakwater moet drinkwaterkwaliteit zijn

    Kan sporen van pyriet (ijzersulfide) bevatten.

    Vocht in vloeren en/of wanden vanuit de ondergrond en/of omgeving beïn-vloeden de verharding en kleur.

    Gebruik indien mogelijk geen vuilgevoelige lichte tinten in het vloeroppervlak.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten