• Gietkit AW 2K
 • Gietkit AW 2K
 • Gietkit AW 2K
  • Gietkit AW 2K
  • Gietkit AW 2K
  • Gietkit AW 2K

  Art.nr. 764106

  Gietkit AW 2K

  Zelfnivellerende, twee-componenten voegkit op basis van synthesehars/polyurethaan

  Kleur: zwart | 7641
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,3 g/ml
  Toptijd ong. 90 min.

  Component A

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,3 g/ml

  Component B

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,1 g/ml

  Vermengd

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,2 g/ml

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Herstellend vermogen
  (DIN EN ISO 7389)
  > 90 %
  Volumeverlies
  (DIN EN ISO 10563)
  3 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren binnen en buiten
  • Elastisch vullen van voegen in verharde vloeroppervlakten en dekvloeren in parkeergarages, ondergrondse garages, werkplaatsen, trottoirs en terrassen

  Eigenschappen

  • Bestand tegen water, afvalwater, zeewater, zwakke zuren, logen, olie en diverse oplosmiddelen
  • Bestand tegen verdunde zuren en logen
  • Bestand tegen brandstof en oliën
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De voegflanken moeten draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij zijn. Metaal vooraf blank maken.

   • Voorbereidingen

    Voegflanken met een geschikte Remmers Primer gronderen.

    Diepe voegen met een rugvulling opvullen.

  • Bereiding
   • mengverhouding comp. A 92,5 : comp. B 7,5
   • mengtijd 3 min
   • Combiverpakking

    De verharder (component B) volledig toevoegen aan de hars (component A) .

    Vervolgens het materiaal met een langzaam draaiende, elektrische mixer (ca. 300 - 400 omwentelingen/min.) vermengen.

    Een minimum mengtijd van 3 minuten is aanbevolen.

    Sliertvorming duidt op onvoldoende menging.

  • Verwerking
   • potlife ca. 90 min
   • verwerkingstemperatuur min. 10°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur minstens + 10 °C tot maximum +35 °C

   • Het product na het mengen met behulp van een gieter in de voeg aanbrengen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Een ongecontroleerde materiaalvloei moet met passende maatregelen worden voorkomen.

    De stabiliteit van het materiaal kan worden verhoogd door het toevoegen van een geschikt thixotroop middel (bijv. WHG TX).

    Bescherm het materiaal na de verwerking gedurende ten minste 24 uur tegen weersinvloeden.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Professionele mixer, gieter.

   • In verse toestand met V 101, in uitgeharde toestand alleen mechanisch verwijderbaar, eventueel na zwelling met V 101

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Ongeveer 130 gr/m bij een voegafmeting van 10 x 10 mm.

  • Algemene instructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Na 3 dagen chemisch en mechanisch belastbaar.

    Is niet compatibel met bitumen.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten