• Hydro Seal BE

  Art.nr. 129010

  Hydro Seal BE

  Verdichtingsvloeistof

  Varianten
  1290 | Hydro Seal BE
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Alkalische Silicaatoplossing
  Dichtheid (20 °C) ong. 1,15 g/cm³
  Kleur Kleurloos, doorzichtig
  pH-Waarde ong. 11,4

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Chemisch verdichtingsmiddel voor pas gestorte beton- en zandcement-dekvloeren / chape
  • Het dient bovendien als beschermingsmiddel tegen te snelle uitdroging van beton en zandcementdekvloeren / chape. Voorkomt het zgn. verbranden.
  • Stofbinding en versteviging van fijnporig mineraal oppervlak.
  • Bescherming tegen vervuiling en beschadiging door versteviging en verdichting van de poriestructuur van het oppervlak en de daaraan verbonden reductie van de capillaire zuiging.

  Eigenschappen

  • Kleurloos
  • Alkalisch
  • Verhoogt de slijtvastheid
  • Verhoogt de drukweerstand
  • Vermindert de opname van water en schadelijke zouten
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, zuigkrachtig en olievrij zijn.

   • Voorbereidingen

    Oude beton-/cementoppervlakken op tijd - één dag voor de verwerking - voornatten.

  • Verwerking
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

   • Het materiaal drukloos door middel van vloeien meerdere malen nat-in-nat volledig verzadigend aanbrengen.

    Het materiaal met een rubberen trekker verdelen, aansluitend met een bezem doorwerken.

    Overtollig materiaal verwijderen respectievelijk na de juiste gelvormingstijd (ca. 30 minuten) met water nawassen.

    Bij grote oppervlakken verdient het de aanbeveling een reinigingsmachine te gebruiken.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Bij gepigmenteerde dekvloeren kan na het aanbrengen van het materiaal kleurverandering voorkomen.

    De reactie kan afhankelijk van de omgevingsomstandigheden tot 90 dagen duren.

  • Gereedschap / Reiniging
   • gieten / lagedruk spuiten/-sproeien
   • Vloerwisser, harde bezem, MV2-spuit, en geschikte reinigingsmachines.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

    Opgedroogd materiaal kan alleen nog mechanisch worden verwijderd.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij opslaan
   • houdbaarheid 24 maand
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ong. 0,15 - 0,50 kg/m² afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.