• IG-10-Impregneergrond IT

  Art.nr. 714405

  IG-10-Impregneergrond IT

  Vloeibaar, oplosmiddelhoudend houtbeschermingsmiddel preventief werkzaam tegen blauwzwam, houtrot, insecten en termieten

  Kleur: Kleurloos | 7144
  Kleur: Kleurloos | 7144
  Kies een kleur
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Gevaarsaanduidingen

  • Biocide producten veilig verwerken. Voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie lezen!

  Productspecificaties

  Bij levering

  Bindmiddel alkydhars mengsel
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,82 gr/cm³
  Geur oplosmiddelachtig, na droging reukloos
  Viscositeit ( 20 °C) ong. 25 s in een 3 mm uitloopbeker conform ISO 2431

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • voor maathoudende bouwdelen
  • voor beperkt maathoudende bouwdelen
  • voor niet maathoudende bouwdelen
  • alleen voor de professionele verwerker
  • Hout buiten
  • Hout dat niet in contact staat met de grond conform DIN EN 335-1, GK 2 en 3
  • Niet maathoudende houten bouwelementen: bijv. hekwerk, schuttingen, palen, betimmeringen
  • Beperkt maathoudende houten bouwelementen: bijv. rolluiken, schuttingen, tuinhuisjes
  • Statisch belaste structuren onder dak (bv. dakstoelen)
  • Maathoudende houten bouwdelen (alleen als grondering): bijv. ramen en deuren
  • Voorbehandeling onder transparante en dekkende verflagen

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Beschermt tegen houtrot, blauwschimmel, insecten en termieten
  • Zwelbestendig en vochtregulerend
  • Het geïmpregneerde hout leent zich tot alle nabehandelingen
  • Kostenbesparend dankzij gering verbruik
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, stofvrij en droog zijn.

    Maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid 11-15%

    Beperkt en niet maathoudende houten bouwdelen: houtvochtigheid max. 18%

   • Voorbereidingen

    Vuil, vet en losse, oude verflagen volledig verwijderen.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    BFS-merkblad nr. 18 "Coatings op hout en bouwmaterialen van hout buiten" in acht nemen.

  • Verwerking
   • voor gebruik roeren
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +30°C.

   • Materiaal goed oproeren.

    Gekwalificeerde vakbedrijven: kwasten, dompelen, sprinklen, spuiten enkel in gesloten installaties

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Verwerkingsinstructies
   • droogtijd overschilderbaar na 24 uur
   • Door het opzetten van een proefvlak de verdraagzaamheid, hechting en kleur op de ondergrond testen.

   • Drogen

    Overschilderbaar: na ong. 24 uur

    Praktijkgegevens bij 20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid.

    Lage temperaturen, weinig ventilatie en een hoge luchtvochtigheid vertragen de droging.

    Na droging kan een afwerklaag met water- of solventgedragen dekverf worden aangebracht.

    Bij watergedragen dekverven: droging overnacht.

   • Verdunnen

    Verwerkingsklaar

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/dompelen flowcoaten/sproeitunnel
   • Kwast (natuurlijk haar), dompelbak, sproeitunnel

   • Gereedschap direct na gebruik met Verdunning V101 reinigen. Reinigingsrestanten conform de plaatselijk geldende voorschriften deponeren.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In goed gesloten, originele verpakking, buiten bereik van kinderen, droog, koel alsmede tegen directe zoninstraling en vorst beschermd in een goed geventileerde ruimte opslaan. In de opslagruimte mag niet gerookt worden.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid 150 ml totaal / m²
   • Preventief werkzaam tegen houtrot, blauwzwam, insecten en termieten bij 150 ml/m²

  • Algemene instructies
   • Het product is ingeschreven overeenkomstig de biocidenverordening (EU) nr. 528/2012 en toegelaten door het Duitse instituut voor veiligheid en gezondheid op het werk (BAuA). Deze toelating vervangt de algemene bouwtoezichtskeuring van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt).

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

    Afvalcode 03 02 99 niet elders genoemde houtverduurzamingsmiddelen

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.