• Ilack C
 • Ilack C
  • Ilack C
  • Ilack C

  Art.nr. 081405

  Ilack C

  Crèmevormige bitumenafdichting, oplosmiddelhoudend

  Varianten
  0814 | Ilack C
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Basis Oplosmiddelhoudende bitumenemulsie
  Dichtheid (20 °C) ong. 0,96 kg/l
  Vlampunt > +63 °C
  Consistentie crèmevormig

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden buiten
  • Grondering op oude bitumeuze ondergronden (met kwartszand instrooing)
  • Beschermende coating op beton, metselwerk en stuc onder het maaiveld.

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Crèmevormig
  • Oplosmiddelhoudend
  • Bestand tegen vocht
  • Warmte- en koudebestendig
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De ondergrond moet schoon, draagkrachtig zijn en ontdaan van olie, vet en lossingsmiddelen.

    Matvochtige oppervlaktes zijn toegelaten.

  • Verwerking
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 30°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Omgevings- en ondergrondtemperatuur minst. +5 °C tot maximum +30 °C.

   • Gebruiksklaar, onmiddellijk uit de verpakking verwerkbaar.

    Indien noodzakelijk, kwartszand instrooien.

  • Verwerkingsinstructies
   • Bij afdichtingsstoffen die vloeibaar verwerkt worden, kan de huidvorming versneld worden en/of kan er blaasvorming optreden door directe lichtinval of door aanwezigheid van wind.

    Niet toepassen in gesloten ruimtes.

    Applicatie van volgende afdichtingslagen pas na voldoende versteviging van de voorgaande laag uitvoeren.

    Aangebroken verpakking goed sluiten en zo snel mogelijk verwerken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • kwasten/rollen airless/airmix spuiten
   • Verfkwast (4540), lamsvachtrol FC (4911), geschikt spuitapparatuur

   • Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

    Uitgedroogd materiaal met Verdunning V101 verwijderen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • ca. 200 ml / m² per laag
   • Minstens 0,20 l/m² per laag

   • Op ruwe ondergronden is er een meerverbruik.

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

    Bij de werkzaamheden niet eten, drinken of roken.