• MS 150
 • MS 150
  • MS 150
  • MS 150

  Art.nr. 750512

  MS 150

  Elastische voegkit op basis van MS-hybridepolymeer

  Kleur: MS 150 | 7505
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) 1,5 g/cm3
  Viscositeit Pasteus/standvast

  Uitgereageerd

  Uitgereageerd

  Elasticiteitsspanningswaarde
  100 % (DIN EN ISO 8339)
  0,4 N/mm²
  Herstellend vermogen
  (DIN EN ISO 7389)
  > 70 %
  Volumeverlies
  (DIN EN ISO 10563)
  < 5 %
  Toelaatbare totaalvervorming
  (DIN EN 15651-1)
  +/- 25 %
  Shore-A-hardheid na 28 dagen 35

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • wanden/plafonds binnen en buiten
  • Afdichten van voegen bij beton, prefabbouw
  • Voegen in gevels en muren
  • Voegen in metselwerk en gevelbekleding, alsook in de staal- en montagebouw.
  • Voor het afdichten van de aansluitvoegen van ramen op metselwerk.
  • Universele, elastische polymeerlijm

  Eigenschappen

  • Hoog hechtvermogen op verschillende ondergronden
  • Snelle, blazenvrije uitharding
  • Overschilderbaar / overlakbaar
  • Overschilderbaar volgens DIN 52452-A1
  • Zeer lage emissie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Vrij van isocyanaten
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    De voegflanken moeten draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij zijn. Metaal vooraf blank maken.

   • Voorbereidingen

    Voegdimensies conform DIN 18540 in acht nemen.

    Te diepe voegen vooraf opvullen met Rugvulling

    Indien noodzakelijk, bij meer belasting of bepaalde weersinvloeden, zoals buiten, moeten vooraf gegerondeerd worden met Primer PUR.

    Ontluchtingstijd in acht nemen.

  • Verwerking
   • kitpistool / plamuurmes
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 35°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5 ºC tot maximum +35°C verwerken.

   • Spuitmond afgestemd op de voegbreedte schuin afsnijden en de voeg vullen.

    Met voldoende druk op de voegzijkanten aanbrengen, daarna met een vochtige plamuurmes afgladden.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    De aangegeven tijden voor velvorming en doorharding hebben te maken met de houdbaarheid en veranderen afhankelijk van de ouderdom van het product.

    De snelheid van het verrubberen van 1-component afdichtingsvoegkitten neemt met de toename van de dikte af.

    Niet toepassen op bitumen, teer, weekmakerhoudende kunststoffen, natuursteen.

    Niet geschikt voor glas, in sanitaire ruimtes, voor voegen van vloeren en onderwater.

    Verven, lakken en coatings moeten verdraagzaam zijn met de kit.

    Vernettingsproblemen van de kit en een langzame droging van de lak zijn bij direct contact met lakken niet uitgesloten.

   • Drogen

    Velvorming: ong. 25 minuten (+23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid) Doorharding: ong. 2 mm/dag (+23 °C/50 % relatieve luchtvochtigheid)

  • Gereedschap / Reiniging
   • kitpistool / plamuurmes
   • Hand- en luchtdrukpistool, spachtel, kleefband

   • Nog niet verhard met V 101 verwijderen. Na verharding alleen nog mechanisch te verwijderen, eventueel na inweken met V 101.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 12 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • totale verbruikshoeveelheid ca. 100 ml / cm² x m
   • ong. 100 ml/m bij 1 cm² voegdoorsnede

  • Algemene instructies
   • Steeds een proefvlak zetten!

    Op koper kan lichte verkleuring ontstaan.

    Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat (gele) verkleuringen ontstaan in contact met verfsystemen op basis van alkydhars en/of polyurethaan.

    Verfsystemen op basis van alkydhars en/of polyurethaan zijn mogelijk.

    Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.