• Onderwaterprimer

  Art.nr. 745083

  Onderwaterprimer

  twee-componenten grondering voor voegkitten bij constante waterbelasting

  Varianten
  7450 | Onderwaterprimer
  Grootte / hoeveelheid

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • vloeren/wanden binnen en buiten
  • onder water
  • Voegen met constante waterbelasting
  • Op sterk poreuze ondergronden
  • Grondering voor Siliconen- en PUR-dichtingsstoffen

  Eigenschappen

  • Bestendig tegen constant water
  • Snelle droging
  • Optimale hechting aan verschillende ondergronden
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Voegenflanken moeten draagkrachtig, droog, zuiver en vetvrij zijn.

  • Verwerking
   • kwast
   • verwerkingstemperatuur min. 5°C max. 40°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrond en materiaaltemperaturen minstens +5ºC tot maximum +40 °C.

   • Meng het materiaal intensief met behulp van een geschikt menggereedschap tot een homogene massa gedurende ongeveer 3-5 minuten.

    Materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Breng het materiaal aan binnen de gespecificeerde reactietijd (Δ min./max.).

  • Verwerkingsinstructies
   • Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de uithardingstijd.

    Niet toepassen op PMMA (bijv. Plexiglas).

    Bij kunststof vooraf op een onopvallende plaats een proef zetten.

    Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Geschikt mengapparatuur, kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 24 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • Naar behoefte

   • Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten