Art.nr. 727083

  Siliconen Primer P

  Grondering voor voegkitten

  Productspecificaties

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Primer voor voegafdichtingskit, vooral onder siliconenkit (buiten)
  • Voor buitentoepassing
  • Voor zwaar mechanisch belaste gebieden

  Eigenschappen

  • Snelle droging
  • Optimale hechting op vele ondergronden
  • Goede eigenhechting
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Voegenflanken moeten draagkrachtig, droog, zuiver en vetvrij zijn.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: minstens. +5°C tot max. +40 °C

   • Materiaal met geschikt gereedschap aanbrengen.

    Breng het materiaal aan binnen de gespecificeerde reactietijd (Δ min./max.).

  • Verwerkingsinstructies
   • Lagere temperaturen verlengen, hogere temperaturen verkorten de uithardingstijd.

    Niet toepassen op PMMA (bijv. Plexiglas).

    Bij kunststof vooraf op een onopvallende plaats een proef zetten.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Kwast

   • Gereedschap onmiddellijk na gebruik met Verdunning V101 reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen minstens  12 maand.

  • Verbruik
   • Gemiddeld ong. 10 ml/m voor beide voegranden

   • Het verbruik is afhankelijk van de ondergrondconditie.

    Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.

  • Algemene instructies
   • Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Steeds een proefvlak zetten!

    Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten