Art.nr. 781025

  Stopaq

  Duurzaam plastische, zwellende afdichtingspasta

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,2 g/cm²
  Kleur Groenachtig
  Consistentie Pasteuse massa, blijvend plastisch
  Zwelvermogen ong. 10 %

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Duurzaam plastische afdichting van kabels, leidingen en mantelbuizen
  • Bij negatieve waterbelasting
  • Voor water- en afvalwater
  • Afdichten van watervoerende lekken

  Eigenschappen

  • Drukwaterdicht tot 0,3 bar
  • Gasondoorlaatbaar
  • Verouderingsbestendig
  • Blijvend plastisch
  • Onder invloed van water expanderend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Draagkrachtig, zuiver en stofvrij.

   • Voorbereidingen

    Kunststofoppervlakken opruwen

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Ondergrondtemperatuur: +5 °C tot +30 °C. Verwerkingstemperatuur: +10 °C tot +35 °C (voor pasta). Aanbevolen: +25 °C bis +30 °C (kokers opwarmen).

  • Verwerkingsinstructies
   • Niet in contact brengen met bitumen gevulde producten.

    Alle doorvoeren (buizen en kabels) die onderhevig zijn aan temperaturen boven de 30°C moeten thermisch geïsoleerd worden voor aanvang.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Professioneel verwerkingspistool (stevige siliconenspuit) schuurpapier

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

  • Verbruik
   • ong. 1,2 kg/l op te vullen ruimte

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

  Mogelijke systeemproducten

  Gereedschap, accessoires en PBM's