Art.nr. 066305

  Sulfatex LQ

  Bescherming tegen sulfaten

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 1,04 g/cm³
  pH-Waarde ong. 2,5

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • Poreuze, minerale bouwstoffen zoals baksteen, zand-/kalkzandsteen, mineraal stucwerk
  • Bij instandhouding als bescherming tegen sulfaten

  Eigenschappen

  • Verandert sulfaten in moeilijk oplosbare verbindingen
  • Niet hydrofoberend
  • Werkvoorbereiding
   • Eisen aan de ondergrond

    Stofvrij, schoon, vrij van scheidende stoffen (oliën, was, vetten, enz.)

   • Voorbereidingen

    Verwijder verf, gips en slurrie ten minste 80 cm boven de bovenrand van het muurzout of vochtigheidsrand.

    Borstel eventuele zoutafzettingen droog weg.

    Kras beschadigde mortelvoegen minimaal 2 cm diep uit.

  • Verwerking
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5 °C tot max. +35 °C

   • Het materiaal trapsgewijs, drukloos en nevelvrij door middel van vloeien horizontaal van boven naar beneden aanbrengen.

    De behandeling net zo lang herhalen (nat-in-nat) tot er geen materiaalopname meer is vast te stellen.

  • Verwerkingsinstructies
   • Aangrenzende bouwdelen en materialen, die niet in contact mogen komen met het product, afdekken.

    Materiaalrestanten onmiddellijk verwijderen.

    De daaropvolgende grondering met Kiesol (1:1 met water) ten vroegste na 2 - 3 uren aanbrengen.

  • Gereedschap / Reiniging
   • Zachte borstels, gloriaspuit met breedstraalnozzel.

   • Gereedschap terwijl het materiaal nog vers is met water reinigen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 24 maand.

    Opslag onder +8 ° C kan leiden tot bezinksel, dat weer oplost bij hogere temperaturen.

  • Verbruik
   • Afhankelijk van de ondergrond ong. 0,5 - 1,0 kg/m²

  • Algemene instructies
   • Niet ter verbetering van oppervlakken waaraan optisch hoge eisen worden gesteld.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

    Voor verwerking de veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.