• V KSE

  Art.nr. 065705

  V KSE

  Verdunner voor steenversteviger

  Varianten
  0657 | V KSE
  Grootte / hoeveelheid

  Brochures en Catalogi

  Brochures worden geladen...

  Productspecificaties

  Bij levering

  Dichtheid (20 °C) ong. 0.78 gr/cm³
  Vlampunt ong. 64°C

  De genoemde waarden staan voor typische producteigenschappen en moeten niet als bindende productspecificatie worden uitgelegd.

  Toepassingsgebied

  • voor buiten
  • Het verdunnen van steenverstevigers
  • Het verkrijgen van een optimaal sterkteprofiel door middel van een zeer doelgerichte sturing van de hoeveelheid gelafscheiding
  • Reiniging van gereedschap en oppervlakken

  Eigenschappen

  • oplosmiddelhoudend
  • Optimale oplosbaarheid van de kiezelzuurester
  • Moeilijk verdampbaar oplosmiddel ter voorkoming van ongewenst terugloopeffect gedurende de reactietijd van de kiezelzuurester
  • Kleurloos
  • Aromaatvrij
  • Geurarm
  • Verwerking
   • verwerkingstemperatuur min. 8°C max. 25°C
   • Verwerkingsvoorwaarden

    Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +8°C tot max. +25°C.

   • Voor het verwijderen van overtollig materiaal een pluisvrije doek die goed vocht opneemt gebruiken, gedompeld in Remmers V KSE en hiermee het behandelde oppervlak afnemen.

    Voor het bepalen van de hoeveelheid gelvorming KSE Steenversteviger en V KSE samenvoegen en goed vermengen.

  • Opslag / Houdbaarheid
   • houdbaarheid 36 maand
   • vorstvrij en koel opslaan/tegen vocht beschermen/verpakking goed sluiten
   • In de gesloten verpakking, droog, vorstvrij opgeslagen tenminste 36 maanden.

  • Verbruik
   • afhankelijk van de toepassing / m²
   • Afhankelijk van de toepassing

  • Algemene instructies
   • Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.

    Bij de voorbereiding en uitvoering altijd de beschikbare testrapporten in acht nemen.

  • Verwijderingsinstructie
   • Grotere productresten moeten in de originele verpakking worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende voorschriften. Volledig lege verpakkingen moeten worden gerecycled. Mag niet samen met het huishoudelijk afval afgevoerd worden. Niet in de gootsteen werpen. Niet in de riolering lozen.

  • Veiligheid / Regelgeving
   • Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.