©

RCC industries

High performance industrievloeren

Vloeren die niet gebruikt worden als woonoppervlak of bestrating, worden vaak als industrievloer aangeduid. Naast de zekerheid dat ze voldoende sterk en draagkrachtig moeten zijn, moet de industrievloer lange tijd bestand zijn tegen zo veel mogelijk soorten van belasting en daarbij een minimum aan onderhoud en reparatie nodig hebben.

©

Vloeren met verschillend gebruik

Het begrip industrievloer is een algemene naam voor vloeren, die zeer verschillend gebruikt worden:

 • Vloeren in werkplaatsen, bedrijfsruimtes en laboratoria
 • Vloeren in logistieke centra
 • Vloeren in magazijnen

Vloeren die niet gebruikt worden als woonoppervlak of bestrating, worden vaak als industrievloer aangeduid. Naast de zekerheid dat ze voldoende sterk en draagkrachtig moeten zijn, moet de industrievloer lange tijd bestand zijn tegen zo veel mogelijk soorten van belasting en daarbij een minimum aan onderhoud en reparatie nodig hebben.

Een industrievloer bestaat in de regel uit meerdere lagen. Voor de verschillende lagen bestaan normen en richtlijnen; een complete c.q. overkoepelende norm voor industrievloeren met een zeer uiteenlopende opbouw is er niet.

De belasting van industrievloeren bestaat uit volledig vlakke belasting of puntbelasting, opgeslagen goederen, magazijnstellingen, containers alsmede rollend verkeer door vorkheftrucks en andere transportmiddelen. De soort belasting die voor industrievloeren het meest aan de orde is, is mechanische belasting van het vloeroppervlak. Daarom onderscheiden we:

 • Slijtage door rollend verkeer (transportmidde- len met relatief harde wielen en banden)
 • Slijtage door schuren en schuiven (bijvoorbeeld voetgangers, zachte banden van transportmiddelen, het schuiven van goederen)
 • Slijtage door stoten (bijvoorbeeld door het wegzetten van goederen met heftrucks, rijden over voegranden en voegnaden en oneffenheden in de vloer met transportmiddelen met harde banden of wielen)

De in de praktijk voorkomende vormen van belasting zijn meestal een combinatie van alle drie. De bestendigheid van industrievloeren in verband met chemische belasting wordt met het oog op de aanscherping van de voorschrif- ten van grond- en oppervlaktewater steeds belangrijker.
Volgens de milieuwetgeving zijn ondernemers verplicht bodembeschermende maatregelen te treffen bij een risico tot bodemvervuiling en moeten installaties voor het opslaan, afvullen en verslaan van voor grond- en oppervlaktewater gevaarlijke stoffen alsmede bedrijven waar schadelijke stoffen voor grond- en oppervlaktewater worden gebruikt, zo omgebouwd, ingericht, onderhouden en in werking gesteld worden dat verontreiniging van grond- en oppervlaktewater uitgesloten is.

©

Toepassingsgebieden

©

Geleidend en ESD-veilig

In de elektronische industrie spelen de juiste ESD-veilige vloercoatings (ESD = electrostatic discharge = elektrostati- sche ontlading) een belangrijke rol.

Elektrostatische opladingen zijn een groot probleem in de electronica-industrie en kunnen zich op verschillende wijze voordoen. In de regel nemen mensen op de vloer elektrostatische ladingen op. Komt men dan in contact met bijvoorbeeld opgeladen metaal, dan springt de overtollige negatieve lading hier abrupt over. Deze korte stroomstoot is voldoende om elektronische bouwdelen en elementen duurzaam te beschadigen. De hoogwaardige ESD-vloercoatings van Remmers wordt de elektrostatische oplading van mens en machine voorkomen. Hierdoor ontstaat er een gezonde, veilige en econmische plaats om te werken.

©

Mechanisch belastbaar en slijtvast

De eisen aan een vloerafwerkingsysteem voor de automobielindustrie en de machinebouw en haar toeleveranciers zijn zeer uitgebreid. Daarbij staat de mechanische belastbaarheid in deze sectoren vaak op de eerste plaats.

De zware machines en installaties, die hier worden gebruikt, oefenen punt- en oppervlaktebelasting uit op de ondergrond. Bovendien hebben we te maken met bewegende trillende productiecomponenten, waarvan het gewicht onregelmatig op de vloer inwerkt.

Ongeschikte coatings kunnen onder een dergelijke zware belasting beschadigd worden en functionaliteit verliezen. Remmers biedt voor de automobielindustrie en machinebouw hoogwaardige vloersystemen aan, die speciaal voor de individuele eisen geconcipieerd zijn. Goede vloei-eigen- schappen zorgen voor een gelijkmatig glad oppervlak. Bovendien zijn ze veilig voor voetgangers en slijtvast. Ze zorgen dus voor een hogere bedrijfsveiligheid, gekoppeld aan een hoge duurzaamheid.

©

Fysiologisch onschadelijk & absoluut hygiënisch

Een van de meest veeleisende industrieeën is, als het op de vloer aankomt, de levensmiddelenindustrie. Dit omdat hier naast de mechanische belasting zoals zware machines en chemische belasting door agressieve stoffen, ook nog eens zeer strenge hygiënische voorschriften gelden.

Gevoelige etenswaren worden hier dagelijks geproduceerd, opgeslagen en verpakt. Daarom moeten de vloercoatings poriënvrij, naadloos en zonder voeg aangebracht worden. Een eenvoudige reiniging van de vloer staat hierbij buiten kijf.

Remmers vloersystemen voor de levensmiddelenindustrie zijn fysiologisch onschadelijk, antislip, temperatuurbestendig, naadloos en gemakkelijk in het onderhoud. Bovendien zijn ze emissiearm, conform de richtlijn van de commissie voor beoordeling van de gezondheid van bouwproducten, in combinatie met een excellente bestendigheid tegen verschillende agressieve levensmiddelenbestanddelen. Remmers vloersystemen voldoen ruimschoots aan de eisen die in de levensmiddelenindustrie aan een vloercoating worden gesteld.

Vloeistofdicht en chemicaliënbestandig

In de chemische en farmaceutische industrie worden als gevolg van het productieproces vele agressieve stoffen gebruikt.

Of het nu gaat om minerale oliën, vetten of bijtende zuren en logen, vloercoatings in productieruimtes en laboratoria worden constant aan zware belasting blootgesteld. Remmers biedt hiervoor zelf ontwikkelde vloercoatingsystemen, die niet alleen een extreem hoge chemicaliënbestendigheid hebben, maar bovendien vloeistofdicht, berijdbaar en enorm sterk zijn en bestand tegen mechanische belastingen. Zelfs bij extreem natte vloeren kan men kiezen uit vloeren die volledig veilig zijn voor de mensen die hier op moeten werken, zodat ook voor langere termijn de hoogste veiligheid gegarandeerd kan worden.

Bij de opslag van gevaarlijke stoffen met een zeer laag vlampunt is het van belang om hoogwaardige geleidende vloercoatingsystemen te gebruiken.

Ondergrond bepalen. Situatie analyseren. Belasting definiëren

Technische analyse

Bij het kiezen van een geschikt vloersysteem moet men rekening houden met heel veel factoren. De eerste stap is analyse van de ondergrond. Zo verschillen de eisen voor het aanbrengen van een coating, die we stellen aan een pure betonvloer van die van een gietasfaltvloer. Daarnaast is het noodzakelijk om de bestaande toestand van de vloer te onderzoeken, bijvoorbeeld door het meten van de hechttreksterkte of het vochtgehalte. Ten slotte moet de belasting waaraan de vloer, nadat deze is gecoat, wordt blootgesteld exact worden gedefinieerd.

©

Methodes om de ondergrond te testen

Het belangrijkste van een industrievloer is een solide ondergrond en de conditie. Ondergronden onderscheiden zich door de verschillende eigenschappen, zoals bijv. druk- en hechttreksterkte, vochtgehalte of oppervlaktestructuur. Zorgvuldige analyse en onderzoek is derhalve een eerste vereiste om zo een optimale systeemopbouw te kiezen, die kan worden aangebracht.

 • Druksterkte
 • Hechttreksterkte
 • Onderzoek naar schade
 • Vochtmetingen
 • Onderzoek naar scheuren

Vloercoatingsystemen - voor iedere vloer de perfecte oplossing

Na een grondige analyse van de eigenschappen van de aanwezige ondergrond kan een hiervoor passende coating worden gekozen en aangebracht. Hierbij kan men kiezen uit verschillende coatings, types en soorten. Van eenvoudige sealers tot instrooivloeren en geleidende systemen. Bij speciale details zoals bijvoorbeeld sokkelaansluitingen worden bijzondere eisen aan de opbouw van het systeem gesteld.

©

Een gietcoating kan kleinere oneffenheden in de ondergrond egaliseren. Het materiaal wordt ge- lijkmatig verdeeld, is zelfnivellerend en vloeit goed uit, waardoor een glad oppervlak ontstaat. De laag wordt tot in een dikte van 3 mm aangebracht. Afhankelijk van het systeem kan het noodzakelijk zijn een verankeringzaagsnede langs de randen aan te brengen conform de technische informatiebladen.

Eigenschappen:

 • Zelfnivellerend
 • Gepigmenteerd
 • Gemiddeld mechanische en chemische te belasten
 • Egaliseert ruwe delen

Toepassing:

 • Vloeren waar niet wordt gewerkt met stoffen, die leiden tot uitglijden en waar veilig gelopen moet kunnen worden
 • Vloeren die dynamisch belast worden

©

Sealers zorgen bij licht tot middelzwaar belaste vloeren voor een beschermende werking en zijn zeer gunstig in prijs voor het behandelen van vloeren met een laagdikte tot 0,5 mm.

Eigenschappen:

 • Betrouwbare bescherming (bijvoorbeeld tegen zwakke zuren)
 • Volgt de ondergrondstructuur
 • Gunstig in prijs

Toepassing:

 • Licht tot middelzwaar belaste vloeren
 • Productieruimtes en magazijnen

©

Een instrooivloer bestaat uit een zelfnivellerende basislaag, waarin het instrooimateriaal (bijvoorbeeld kwartszand of hardkorn) vol en zat wordt ingestrooid. Na verharding wordt het niet-gebonden overtollig instrooimateriaal verwijderd en een topsealer aangebracht. De laagdiktes kunnen variëren tussen 1,5 en 9 mm. Afhankelijk van het systeem kan het noodzakelijk zijn dat er een verankeringszaagsnedes conform technisch informatieblad moet worden aangebracht.

Eigenschappen:

 • Zwaar mechanisch en thermisch te belasten, afhankelijk van het systeem
 • Antislip, veilig in gebruik
 • Individueel instelbaar

Toepassing:

 • Vloeren met constante waterbelasting
 • Metaalindustrie
 • Levensmiddelenindustrie

©

Een troffelvloer heeft het laagste aandeel bindmiddel met een hierop afgestemde fijne zeeflijn aan vulstoffen. De mortel kan onder een rei ver- werkt worden en moet vervolgens met een spaan worden verdicht en glad gemaakt. De laagdikte bedraagt ten minste 4 mm. Afhankelijk van het systeem kan het noodzakelijk zijn om een verankeringszaagsnedes aan de randen aan te brengen conform het technisch informatieblad.

Eigenschappen:

 • Mechanisch zwaar te belasten
 • Egaliseert grote en ruwe oneffenheden
 • Antislip
 • Ook op afschot aan te brengen

Toepassing:

 • Vloeren waar antislip vereist is
 • Vloeren waar een verdringingsruimte voor vuil noodzakelijk is